Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ocena związku między stężeniem NT-proBNP w surowicy a polimorfizmami genów dla prekursora NT-proBNP i jego receptorów u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i obecnym zespołem metabolicznym

Abstract:

Otyłość jest związana ze zmniejszeniem stężenia peptydów natriuretycznych (NPs) u chorych z niewydolnością serca (HF). Na stężenie NPs mogą wpływać także składowe zespołu metabolicznego (MS) oraz polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNPs) genów związanych NPs.Cel: Ocena wpływu wybranych SNPs na stężenie NT-proBNP u chorych z przewlekłą HF oraz MS.Grupa badana i metody: 88 pacjentów z przewlekłą HF z LVEF≤45% oraz MS, podzielono na dwie grupy: z BMI≥27kg/m2 oraz z BMI<27kg/m2. Wykonano oznaczenie stężenia NT-proBNP, badanie echokardiograficzne, analizę składu ciała met. bioimpedancji oraz analizę SNPs: (-381)T/C genu NPPB, (-15129)3C/4C genu NPR1 oraz (-55)C/A genu NPR3. Obserwacja kliniczna trwała 24 miesiące.Wyniki: Stężenie NT-proBNP istotnie ujemnie korelowało z masą ciała w całej populacji, a w grupie bez otyłości z ilością tkanki beztłuszczowej w tułowiu. Grupy nie różniły się pod względem badanych SNPs. U chorych bez otyłości genotyp (-381)T/C genu NPPB był związany z wyższym stężeniem NT-proBNP. Genotyp (-15129)3C/3C genu NPR1 był związany z wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego, a genotyp (-55)A/A genu NPR3 z nieprawidłową glikemią na czczo oraz nieprawidłową tolerancji glukozy. Genotypy (-15129)4C/3C oraz 3C/3C genu NPR1 były związane z hiperlipidemią mieszaną. Nie wykazano istotnego wpływu SNPs ani otyłości na rokowanie. Istotnym predyktorem ponownej hospitalizacji były wskaźnik WHR.Wnioski: Stężenie NPs podlega złożonej regulacji, a wpływ składowych MS może być istotniejszy niż modulacja genetyczna. Składowe MS mogą mieć związek z SNPs związanymi z przemianami NPs.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jadwiga Nessler

Date issued:

2019

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4420

Call number:

ZB-132291

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Apr 21, 2021

In our library since:

Apr 21, 2021

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4421

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-132291 Apr 21, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information