Obiekt

Tytuł: Związek między deficytem wyprostu w stawie biodrowym a postawą ciała i bólem dolnego odcinka kręgosłupa

Abstrakt:

Wstęp: Ocena zakresu ruchu w stawach biodrowych jest ważna wśród osób z LBP (ang. low back pain), ponieważ ruch w stawach biodrowych przez wpływ na pozycję miednicy wpływa na ustawienie i ruchomość kręgosłupa lędźwiowego. Cel: Celem pracy było określenie zależności między deficytem wyprostu w stawie biodrowym a lokalnymi i globalnymi cechami postawy ciała i bólem dolnego odcinka kręgosłupa wśród ludzi młodych.Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 62 kobiet w wieku 22-29 lat. Do oceny dolegliwości bólowych kręgosłupa wykorzystano kwestionariusz ankiety, zmodyfikowany Nordic Pain Questionnaire, skalę wizualno-analogową VAS (ang. Visual Analogue Scale) oraz kwestionariusz Oswestry. Zakres ruchu zgięcia i wyprostu w stawach biodrowych oceniono za pomocą inklinometru cyfrowego (Baseline). Lokalne i globalne wskaźniki postawy ciała wyznaczono na podstawie zdjęć cyfrowych w programie komputerowym Kinovea (0.7.10). Wyniki: W grupie osób z deficytem wyprostu w stawie biodrowym ból kręgosłupa występował istotnie częściej w porównaniu do grupy bez deficytu wyprostu (p=0,001). Wykazano ujemną korelację liniową pomiędzy kątem udowo-miednicznym w pozycji stojącej i klęczącej a kątem pochylenia ciała, pochyleniem miednicy oraz odległościami ucha, krętarza kości udowej i kolana od linii ciężkości. Wnioski: Istnieje zależność między deficytem wyprostu w stawie biodrowym a bólem kręgosłupa w badanej grupie. Ocena sterowania centralnego postawy ciała, a następnie poprawa tego rodzaju sterowania może być kluczowa do poprawy sytemu kontroli posturalnej i leczenia bólu dolnego odcinka kręgosłupa.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

rehabilitacja

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu.

Promotor:

Jan Bilski

Data wydania:

2018

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4411

Sygnatura:

ZB-130126

Prawa dostępu:

nieograniczony

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 mar 2021

Data dodania obiektu:

24 mar 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

16

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4412

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-130126 24 mar 2021
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji