Title:

Stany nagłe w położnictwie w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego dla rejonu działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w latach 2011-2016

Author:

Łyziński, Karol

Subject:

stany nagłe ; położnictwo ; ratownictwo medyczne

Abstract:

Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), który jest jednostką wchodząca w struktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, interweniuje w przypadkach nagłej pomocy medycznej , w tym także w przypadkach o charakterze położniczym. Analizując ogół przyczyn interwencji ZRM w warunkach pozaszpitalnych, przypadki położnicze stanowią niewielki odsetek w porównaniu np. z urazami czy problemami kardiologicznymi . Jednak między innymi z powodu swojej ,,niecodzienności” są to zawsze sytuacje obciążone dużą dawką emocji i stresu, zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentek. Niestety do tej pory nie określono jasnych standardów postępowania przedszpitalnego w przypadkach o charakterze położniczym dla ZRM w Polsce. Może to nieść za sobą niepożądane konsekwencje w postaci nieodpowiedniej oceny stanu pacjentki, związanego z tym źle postawionego rozpoznania, a także dezorientacji członków zespołów wyjazdowych w kwestii samych procedur medycznych, koniecznych do udzielenia w danym przypadku. Celem pracy jest analiza i ocena postępowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w przypadkach o charakterze położniczym w rejonie działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz opracowanie schematu postępowania dla ZRM w wybranych przypadkach związanych z nagłym stanem położniczym. Do tej pory problem ten nie był analizowany w Polsce, co czyni z tej pracy pierwszą próbę analizy w naszym kraju.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu

Promoter:

Jach, Robert

Date:

2020

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-132367

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: