Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Zastosowanie metod cytogenetyki i algorytmów do kalkulacji dawki w przewidywaniu efektywności radioterapii

Abstract:

Radioterapia jest jedną z wiodących i dynamicznie rozwijających się metod terapeutycznych w walce z nowotworami. Jej głównym celem jest zabicie komórek nowotworowych, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego funkcjonowania komórek prawidłowych. Celem pracy była ocena możliwości predykcji efektywności radioterapii, wykorzystując metody cytogenetyki klasycznej i algorytmy matematyczne stosowane do kalkulacji dawki.W badaniach wykorzystano limfocyty krwi obwodowej człowieka, które napromieniono ex vivo w zakresie dawek 0,3–20,0 Gy. Analizę radiowrażliwości komórek wykonano za pomocą 2 testów cytogenetycznch: mikrojądrowym (CBMN) i przedwczesnej kondensacji chromatyny (PCC). W pracy podjęto także sprawdzenie zgodności wyników uzyskanych za pomocą realnego pomiaru dawki z dawkami obliczonymi z wykorzystaniem algorytmów PBC i AAA oraz symulacją Monte Carlo. Analiza zliczania 500 komórek dwujądrzastych zamiast 1000 dla testu CBMN oraz 150 zamiast 75 dla testu PCC wykazała statystyczną zgodność, co skraca czas analizy preparatów. Porównując 2 algorytmy kalkulacji dawki: PBC i AAA z wartościami zmierzonymi w strukturach o dużym gradiencie gęstości elektronowej wykazano, że zastosowanie algorytmu AAA daje zbieżne wyniki z wartościami zmierzonymi i uzyskanymi z symulacji Monte Carlo.Zastosowanie cytogenetyki i odpowiednich algorytmów kalkulacji dawki przyczyni się do optymalizacji i możliw ; ości przewidywania efektywności radioterapii.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

radiologia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sowa-Staszczak, Anna ; Miszczyk, Justyna

Date issued:

2019

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4394

Call number:

ZB-132175

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 5, 2021

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4395

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-132175 Mar 13, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information