Title:

Zastosowanie łagodnej hypotermii terapeutycznej w leczeniu interwencyjnym pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego

Author:

Trąbka-Zawicki, Aleksander

Subject:

hypotermia terapeutyczna ; zatrzymanie krążenia ; ostry zespół wieńcowy

Abstract:

W grupie pacjentów przyjętych w celu leczenia interwencyjnego ostrego zespołu wieńcowego (OZW) powikłanego nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) udokumentowano istotne zahamowanie aktywności płytek krwi, w odpowiedzi na inhibitor receptora P2Y12 nowej generacji ticagrelor podany doustnie w warunkach terapeutycznie obniżonej do 32-34°C temperatury ciała (MTH). Stopień zahamowania aktywności płytek krwi był w tych warunkach podobny, jak w grupie kontrolnej u przytomnych pacjentów z OZW, leczonych interwencyjnie w warunkach normotermii.Uzyskano potwierdzenie skuteczności klinicznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej złożonej z doustnego inhibitora receptora P2Y12 nowej generacji ticagreloru w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym w leczeniu wspomagającym PCI w warunkach MTH u pacjentów z NZK wyrażającej się brakiem incydentów zakrzepowo-zatorowych. W tej grupie chorych obserwowano jednak występowanie zwiększonej ilości poważnych powikłań krwotocznych co wiązało się z koniecznością monitorowania na oddziale intensywnej terapii i leczenia transfuzją krwi.Dalszy przebieg kliniczny i stan neurologiczny w tej grupie chorych był korzystny i zależał od mechanizmu NZK, obecności i wczesnego rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo - oddechowej, czasu przywrócenia spontanicznego krążenia, braku objawów wstrząsu i niewydolności nerek oraz niezależnie od zastosowania skutecznej angioplastyki wieńco ; wej uzupełnionej łagodną hypotermią terapeutyczną.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Żmudka, Krzysztof

Date:

2019

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130895

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: