Title:

Czynniki wpływające na wyniki laparoskopowej appendektomii - badanie wieloośrodkowe Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy)

Author:

Lasek, Anna

Subject:

laparoskopia ; appendektomia ; ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Abstract:

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) jestnajczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych jamy brzusznejwymagających interwencji chirurgicznej. Laparoskopowaappendektomia stała się już uznaną techniką w leczeniu OZWR.Określenie czynników wpływających na wynikilaparoskopowych appendektomii w oparciu o wyniki badania Pol-LA(Polish Laparoscopic Appendectomy).W latach 2017-2018 przeprowadzono wieloośrodkowe badaniaPol-LA. Do badania włączono 4618 chorych z OZWR poddanychlaparoskopowej appendektomii.Wyniki laparoskopowych appendektomii różnią się wzależności od wieku pacjentów, a ryzyko wystąpienia powikłanejpostaci OZWR rośnie wraz z wiekiem chorych.Użycie staplera do zaopatrzenia kikuta wyrostkarobaczkowego wiąże się z najlepszymi wynikami laparoskopowychappendektomii u chorych z powikłaną postacią OZWR.Powikłana postać OZWR wiąże się z gorszymi wynikamilaparoskopowych appendektomii a płeć żeńska, otyłość, wiek powyżej50 lat, objawy trwające powyżej 48 godzin, wyższy wynik w skaliAlvorado oraz CRP powyżej 100 mg/l stanowią czynniki ryzykawystąpienia tej postaci choroby.Wystąpienie ropni wewnątrzbrzusznych w przebiegupooperacyjnym związana jest z pogorszeniem wynikówlaparoskopowych appendektomii, a powikłana postać OZWR jestczynnikiem ryzyka wystąpienia tego powikłania.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Michał Pędziwiatr ; Mateusz Rubinkiewicz

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-131960

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: