Title:

Uszkodzenie śródbłonka w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej

Author:

Pacholczak, Renata

Subject:

IMT ; FMD ; śródbłonek ; twardzina układowa ; vasculitis

Abstract:

Wstęp: Dokładny mechanizm rozwoju miażdżycy w układowych chorobach tkanki łącznej pozostaje niewyjaśniony. Klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy nie wydają się występować w tej grupie chorych na tyle często, aby wytłumaczyć tak szybką manifestację chorób sercowo-naczyniowych.Cel: Celem badania jest ocena funkcji za pomocą badań obrazowychi laboratoryjnych u pacjentów z wybranymi chorobami tkanki łącznej: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA), eozynofilowa ziarniniakowatośćz zapaleniem naczyń (EGPA), twardzina układowa.Metody: Do badania włączono 44 pacjentów z GPA, 30 pacjentów z EGPA oraz 42 pacjentów z twardziną układową, natomiast do grupy kontrolnej dobrano pod względem płci, wieku, BMI oraz chorób współistniejących 58 zdrowych osób. U wszystkich osób oceniono stężenie markerów uszkodzenia śródbłonka: cząsteczka adhezji komórkowej naczyń (VCAM-1) oraz trombomodulina, a także wykonano pomiar poszerzenia naczynia związanego ze zwiększeniem przepływu (FMD%), grubość kompleksu intima-media (IMT) oraz sztywności aorty (u pacjentów z GPA).Wyniki: Pacjenci z GPA mieli 15.9% wyższe stężenie VCAM-1 (p=0.01) oraz 50.9% wyższe stężenie trombomoduliny (p<0.001). Stężenie VCAM-1 byłoo 20% wyższe u pacjentów z EGPA, natomiast stężenie trombomoduliny o 41.9% (oba parametry p<0.001). Stężenie trombomoduliny i VCAM-1 było podobne u osób z twardziną układową i zdrowych, jednak w analizie ANCOVA stężenie trombomoduliny było istotnie wyższe u chorych (p=0.03). W USG pacjenci z GPA mieli o 48.9% niższą wartość FMD% i porównywalne IMT oraz sztywność aorty. Pacjenci z EGPA mieli o 38.8% niższą wartość FMD% (p<0.001) i podobną wartość IMT. Pacjenci z twardziną układową mieli o 45% niższą wartość FMD% oraz 13% wyższą wartość IMT niż osoby z grupy kontrolnej (p<0.01). Wartości FMD%, IMT, V-CAM-1 i trombomoduliny korelowały głównie z CRP, IL-6 oraz stężeniem kreatyniny i mocznika. Podsumowanie: Pacjenci z badanymi chorobami układowymi tkanki łącznej prezentują uszkodzenie śródbłonka, które wynika przede wszystkim z przewlekłego stanu zapalnego, wpływu przeciwciał oraz powikłań narządowych w przebiegu danej choroby.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jerzy Dropiński

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-130618

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: