Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena wybranych wskaźników układu krzepnięcia i fibrynolizy oraz wydolności fizycznej pacjentów z idiopatycznym tętniczym i przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym

Abstract:

Nadciśnienie płucne jest to wzrost mPAP>25 mmHg, prowadzący do niewydolności prawej komory i zgonu. Patogeneza obejmuje skurcz, przebudowę naczyń i zakrzepicę in situ. Głównym objawem jest duszność. W pracy oceniono zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy oraz ich korelację z wydolnością fizyczną u chorych z CTEPH i IPAH. Badania pobrano podczas pierwszej hospitalizacji, oceniono także śmiertelność w trakcie trwania badania. Wykazano znacznie upośledzoną wydolność fizyczną w obu badanych grupach, przy czym gorszą wydolność mieli pacjenci z CTEPH. U pacjentów z CTEPH stwierdzono istotnie wyższy poziom fibrynogenu w porównaniu do IPAH, jednak w obu grupach wykazano, że wraz ze wzrostem upośledzenia wydolności fizycznej, uszkodzenia funkcji prawej komory serca i funkcji wątroby, poziom fibrynogenu jest mniejszy. W obu grupach badanych nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ocenie pozostałych parametrów układu krzepnięcia tj. INR, APTT, d-dimerów, PLT, MPV i POW. Poziom INR i d-dimerów był podwyższony. Stwierdzono, że wartość INR i mPAP mogą być czynnikami predykcyjnymi zgonu, jednak ich czułość i swoistość nie jest zadowalająca.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Podolec, Piotr

Date issued:

2019

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4355

Call number:

ZB-131185

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jun 30, 2020

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4356

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-131185 Mar 13, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information