Title:

Wpływ śródoperacyjnej podaży tlenku azotu na przebieg odpowiedzi zapalnej w trakcie leczenia wad wrodzonych serca u dzieci

Author:

Stycuła, Wojciech

Subject:

wady wrodzone serca ; tlenek azotu ; odpowiedź zapalna

Abstract:

Chirurgiczne leczenie wad wrodzonych serca wiąże się z koniecznością zastosowania krążenia pozaustrojowego (CPB). Pobudza to uogólnioną odpowiedź zapalną, wpływająca na wczesne i odległe wyniki leczenia.W pracy badano wpływ śródoperacyjnej podaży tlenku azotu (NO) do oksygenatora, w trakcie CPB, na zjawiska związane z uogólnioną odpowiedzią zapalną. Badaniem objęto grupę 30 pacjentów operowanych w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej, CMUJ. U 14 spośród nich, w sposób randomizowany stosowano śródoperacyjną podaż NO do oksygenatora.U pacjentów pobierano próbki krwi (9 oznaczeń: 1 – przedoperacyjne, referencyjne; 4 oznaczenia śródoperacyjne; 4 oznaczenia pooperacyjne). Operacje przeprowadzono w standaryzowany, identyczny sposób używając tej samej metodologii i technologii. Na podstawie screeningu obejmującego 96 typowych czynników związanych z odpowiedzią zapalną i stresową wyselekcjonowano 12 do badania ilościowego wysokiej czułości przy pomocy macierzy Miliplex Map Map Kit assays.Do analizy statystycznej użyto metod statystyki opisowej i nieparametryczną analizę wariancji powtarzanych pomiarów. Za istotny statystycznie przyjęto poziom p<0.05.W grupie pacjentów z NO wykazano zahamowanie uogólnionej odpowiedzi zapalnej (mniejsze stężenie cytokin prozapalnych) i metabolicznej (niższe stężenie insuliny, glukozy i pentraksyny), wzmocnienie odpowiedzi przeciwzapalnej, niższe stężenie m ; leczanów i lepszą protekcję mięśnia sercowego (CKMB, TnI). W grupie pacjentów która otrzymała NO, wykazano krótszy czas wspomagania oddechu oraz mniejszy indeks katecholamin.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

kardiochirurgia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kołcz, Jacek

Date:

2018

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130878

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: