Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena przydatności oznaczania reniny w wyborze optymalnej terapii przeciwnadciśnieniowej według koncepcji Laragh i Alderman u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Abstract:

Skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego jest niska. Schematy z wytycznych mogą być uzupełnione o „patofizjologiczne podejście” do indywidualizowania terapii. Cele pracy: -zbadanie zależności pomiędzy aktywnością reninową osocza (PRA), stężeniem aldosteronu, a występowaniem wybranych bezobjawowych uszkodzeń narządowych (AOD) -ocena wpływu leczenia przeciwnadciśnieniowego wg hipotezy Laragh i Alderman na ciśnienie tętnicze i AOD -ocena klinicznych i biochemicznych różnic pomiędzy pacjentami z grup niskoreninowej i wysokoreninowej ze szczególnym odniesieniem do lipidów surowicy. Zakres pracy: zaplanowana próba prospektywna, obejmująca 95-122 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym 1. i 2. stopnia. Wnioski: -badanie wpływu układu renina-angiotensyna-aldosteron na występowanie AOD powinno obejmować wzajemną relację pomiędzy stężeniem aldosteronu i reniny-PRA jako jedyny wskaźnik nie ma wartości predykcyjnej dla wystąpienia AOD, ma ją natomiast wskaźnik aldosteronowo-reninowy ARR-wybór leku przeciwnadciśnieniowego w oparciu o PRA nie przesądza ani o wielkości spadku ciśnienia tętniczego, ani o wielkości regresji AOD-pacjenci z nadciśnieniem tętniczym wysokoreninowym charakteryzują się wyższym stężeniem w surowicy cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu, ale związek pomiędzy LDL-cholesterolem i PRA występuje tylko w grupie niskoreninowej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Rajzer, Marek

Date issued:

2018

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4344

Call number:

ZB-130875

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4345

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-130875 Jun 26, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information