Title:

Znaczenie wybranych markerów uszkodzenia nerek u chorych z cukrzycą typu 2

Author:

Żyłka, Agnieszka

Subject:

cukrzyca typu 2 ; cukrzycowa choroba nerek ; biomarker ; albuminuria ; lipokalina związana z żelatynazą neutrofilów

Abstract:

Rozprawa doktorska oparta jest o monotematyczny cykl artykułów, na który składają się łącznie 4 prace, w tym 3 prace oryginalne i 1 praca poglądowa. Celem pracy doktorskiej było poszukiwanie nowych markerów cukrzycowej choroby nerek pozwalających na wczesną diagnostykę wyprzedzającą nieodwracalne zmiany zachodzące na poziomie nefronów. W przebiegu przeprowadzonych prac badawczych w grupie chorych z cukrzycą typu 2 oceniono biomarkery uszkodzenia zarówno cewek nerkowych: NGAL w surowicy i w moczu, KIM-1 w moczu, uromodulinę w surowicy i w moczu oraz markery uszkodzenia kłębuszka nerkowego: albuminurię, transferynę i IgG w moczu oraz CysC w surowicy. Wykazano użyteczność diagnostyczną badanych biomarkerów w predykcji wczesnych stadiów rozwoju tubulopatii związanej z cukrzycą oraz uszkodzenia kłębuszków przed stwierdzeniem albuminurii, stwarzając tym samym możliwość wykorzystania ich oznaczeń jako nowych narzędzi diagnostycznych mających na celu wczesną diagnostykę uszkodzenia nerek w cukrzycy w przedklinicznym stadium choroby. Obecnie stosowane leczenie nefroprotekcyjne działa ochronnie głównie na kłębuszki nerek, natomiast wpływ tego leczenia na cewki nerkowe pozostaje niejasny. Poczynione w obecnym badaniu obserwacje stanowią zapowiedź zmiany kierunku diagnostyki i leczenia pacjentów z cukrzycową chorobą nerek na wczesnym etapie jej rozwoju.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

endokrynologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kuśnierz-Cabala, Beata ; Gala-Błądzińska, Agnieszka

Date:

2019

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130899

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: