Title:

Interakcja układu immunologicznego z tkanką kostną

Author:

Guła, Zofia

Subject:

spondyloartropatia ; zapalenie ; osteoporoza ; osteogeneza

Abstract:

Cel: Celem niniejszej dysertacji było zbadanie wpływu mechanizmów immunologicznych na patogenezę spondyloartropatii zapalnych, ze szczególnym uwzględnieniem komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) oraz roli witaminy D. Materiał i metody: Badania naukowe przeprowadzone zostały w ramach Konsorcjum naukowego Polskiej Grupy Spondyloartropatii (Polish Spondyloarthritis Initiative – PolSPI) oraz częściowo w ramach badania nad rolą komórek jednojądrzastych krwiobwodowej w przebudowie kostnej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki: Stwierdziliśmy istotnie mniejszą liczebność monocytów nieklasycznych u pacjentów z obwodową SpA w porównaniu do zdrowej grupy kontrolnej, która ujemnie korelowała z liczbą obrzękniętych stawów i wskaźnikiem DAS28.U pacjentów z osiową SpA stwierdziliśmy niższe niż w grupie kontrolnej stężenie rozpuszczalnego RANKL w surowicy, natomiast wyższe stężenie M-CSF, onkostatyny M (OSM), IL-6, IL-17A i TNFα. Monocyty pochodzące od zdrowych osób, hodowane w surowicach pacjentów z SpA wykazywały istotnie intensywniejsze różnicowanie do osteoklastów niż te hodowane w surowicy zdrowej grupy kontrolnej. U pacjentów z SpA nie stwierdziliśmy wpływu stężenia witaminy D na wskaźniki aktywności choroby (BASDAI, ASDAS), parametry zapalne (OB, CRP) ani objawyobwodowe spondyloartropatii (zapalenie stawów obwodowych, zapalenie przyczepów ścięgnistych, zapalenie palców). Wyniki te nie zmieniły się po uwzględnieniu ewentualnej suplementacji witaminy D i pory roku. Wnioski: Wyniki powyższych badań wskazują na istotny udział monocytów nieklasycznych na patogenezę spondyloartropatii, szczególnie zapalenie stawów obwodowych. Różnicowanie monocytów do osteoklastów u pacjentów z SpA odbywa się prawdopodobnie nie tylko na drodze kanonicznej pod wpływem RANKL, ale rownież na drodze niekanonicznej poprzez inne rozpuszczalne czynniki takie jak IL-6, OSM, IL- 17A czy TNFα, które uwrażliwiają osteoklasty na działanie RANKL. Wpływ uznanych za normę stężeń witaminy D w surowicy na procesy immunologiczne toczące się w SpA wydaje się mało prawdopodobny.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby narządów ruchu

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Mariusz Korkosz

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-130614

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: