Title:

Wartość prognostyczna klasycznych i nowych parametrów elektrokardiograficznych w terapii resynchronizującej serca

Author:

Kisiel, Roksana

Subject:

terapia resynchronizująca serca ; elektrokardiogram ; blok lewej odnogi pęczka Hisa ; śmiertelność ; kryteria

Abstract:

Terapia resynchronizująca jest uznaną, interwencyjną metodą leczenia pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Podstawą CRT jest elektrostymulacja korygująca nieprawidłową, opóźnioną depolaryzację bocznej ściany lewej komory u chorych z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. Celem podjętych badań była ocena długoterminowej wartości prognostycznej nowych i klasycznych parametrów elektrokardiograficznych, w odniesieniu do hospitalizacji i zgonów, u pacjentów z urządzeniami resynchronizującymi. Przeanalizowano m.in. parametry takie jak: patologiczna oś zespołów QRS przed zabiegiem, redukcja amplitudy zespołu QRS w odprowadzeniu V3 podczas stymulacji lewokomorowej, występowanie koniuszkowej morfologii zespołów QRS podczas stymulacji lewokomorowej, czas trwania zespołu QRS podczas stymulacji lewokomorowej, różne definicje elektrokardiograficzne bloku lewej odnogi pęczka Hisa. W tym celu objęto retrospektywną analizą 590 pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi wszczepienia urządzenia resynchronizującego w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego w Krakowie, od lutego 2006 r. do grudnia 2014 r. Ustalono dwa punkty końcowe na czerwiec 2016 r.: 1. zgon z dowolnej przyczyny lub przeszczep serca 2. zgon z dowolnej przyczyny lub hospitalizacja spowodowana zaostrzeniem niewydolności serca.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jastrzębski, Marek

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130612

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: