Title:

Zmiany żywotności i aktywności sekrecyjnej szczurzych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej w hodowli in vitro, stymulowanych pulsacyjnym polem elektromagnetycznym

Author:

Baranowska-Chowaniec, Agnieszka

Subject:

komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ADSCs) ; pulsacyjne pole elektromagnetyczne ; adipokiny ; apoptoza ; nekroza

Abstract:

Otyłość stanowi obecnie globalny problem zdrowia publicznego. Dotyczy on zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Etiopatogeneza otyłości obejmuje szereg czynników środowiskowych jak również genetycznych, które swoim działaniem prowadzą do rozwoju miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, stłuszczenia wątroby i przedwczesnej śmierci. Celem poniższej pracy doktorskiej była analiza żywotności i aktywności sekrecyjnej szczurzych komórek macierzystych (ADSCs) izolowanych z tkanki tłuszczowej, poddawanych działaniu pulsacyjnego pola elektromagnetycznego (PEMF) o niskiej częstotliwości (7Hz, 30mT). W badaniach z udziałem ADSCs eksponowanych na działanie PEMF oznaczano techniką ELISA produkowane przez komórki adipokiny takie jak adiponektyna, leptyna, rezystyna oraz mediatory reakcji zapalnej - TNF-a i IL-6 w supernatantach z hodowli komórkowej i surowicy zwierząt. W doświadczalnym modelu badawczym do izolacji komórek ADSCs wykorzystano zwierzęta różniące się wiekiem (oseski i osobniki dorosłe), płcią (osobniki męskie i żeńskie) oraz kalorycznością spożywanej karmy bytowej (niskotłuszczowa dieta- LF i wysokotłuszczowa dieta-HF, użyta w celu indukcji otyłości). Efekt działania PEMF na hodowle ADSCs był najbardziej spektakularny w eksperymentach z ADSCs izolowanych z grupy otyłych dorosłych samic, w których pod wpływem PEMF najintensywniej indukowana była ; wczesna apoptoza. Hodowla ADSCs pochodząca od osesków płci żeńskiej po ekspozycji na PEMF wykazywała wzrost syntezy adiponektyny i obniżenie produkcji IL-6. Działanie PEMF o niskiej częstotliwości mogłoby przyczynić się do opracowania i wdrożenia nieinwazyjnej terapii w leczeniu zaburzeń metabolicznych w otyłości.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

biologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kaszuba-Zwoińska, Jolanta

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130609

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: