Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego

Abstract:

Zdrowy śródbłonek jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, a jego dysfunkcja jest przyczyną lub następstwem wielu chorób. Celem pracy było opracowanie i walidacja metody jednoczesnego oznaczania wybranych białek, jako specyficznych biomarkerów dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, z zastosowaniem metody proteomiki celowanej oraz wykorzystanie tej metody do oceny czynności śródbłonka naczyniowego w toku chorób przebiegających z dysfunkcją tego narządu. Panel biomarkerów oznaczano w mysich modelach schorzeń, takich jak stłuszczenie wątroby wywołane dietą wysokotłuszczową, endotoksemia indukowana dootrzewnowym podaniem lipopolisacharydu oraz przerzutujący rak sutka wywołany ortotopową inokulacją komórek linii 4T1. W badaniach wstępnych opracowaną metodę zastosowano również do oznaczenia stężenia biomarkerów w osoczu zdrowych ochotników, chorych z przewlekłą białaczką szpikową leczonych imatynibem oraz chorych z obturacyjnym bezdechem sennym. W panelu znalazły się białka będące markerami uszkodzenia glikokaliksu, stanu zapalnego, zwiększonej przepuszczalności naczyń, hemostazy i innych procesów związanych z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego. Opracowana metoda posiada potencjał do zastosowania u ludzi, jako nowe narzędzie we wczesnej diagnostyce chorób z potwierdzoną dysfunkcją śródbłonka naczyniowego oraz do monitorowania skuteczności farmakoterapii ; .

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; farmacja

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Walczak, Maria ; Kurpińska, Anna

Date issued:

2019

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4326

Call number:

ZB-131397

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2022

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4327

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-131397 Jul 6, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information