Title:

Analiza szerokości załamka P i jego dyspersji oraz ocena jakości życia u pacjentów po przezskórnym zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej oraz przetrwałego otworu owalnego

Author:

Lelakowska-Pieła, Maria

Subject:

dyspersja P ; jakość życia ; ASD ; PFO

Abstract:

W grupie chorych z komunikacją międzyprzedsionkową (ASD lub PFO) mogą występować arytmie przedsionkowe, których mechanizmem elektrofizjologicznym może być zwiększona dyspersja załamka P (Pdysp). Wraz z postępem medycyny celem terapeutycznym stało się zapewnienie pacjentowi funkcjonowania w społeczeństwie, umożliwienie pełnienia dotychczasowych ról społecznych oraz przywrócenie dobrego samopoczucia. Celem pracy była analiza dyspersji załamka P (Pdysp), wystąpienia arytmii oraz ocena QoL przed i po przezskórnym zamknięciu ASD lub PFO. Grupa badana składała ze 129 chorych (70 kobiet) w średnim wieku 44.5±13.4 lat zakwalifikowanych do przezskórnego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego (ASD, n=56) lub przetrwałego otworu owalnego (PFO, n=73). Wykonywano 12 odprowadzeniowe badania EKG, badania echokardiograficzne i 24 godzinne badanie EKG. Ocenę jakości życia przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza SF-36. Na dyspersję załamka P wpływają wymiar proksymalny drogi odpływu prawej komory serca (RVOT), powierzchna lewego przedsionka, obecność ASD, palenie wyrobów tytoniowych i napadowa duszność. U pacjentów z ASD poprawa QoL była związana z większą amplituda ruchu skurczowego pierścienia zastawki trójdzielnej (TAPSE) i większym wymiarem podłużnym prawej komory serca, a u pacjentów z PFO z TAPSE oraz nieobecnością nadciśnienia tętniczego oraz stosowaniem leków ACEI. Przezskórne zamkni ; ęcie (ASD lub PFO) było związane z zmniejszeniem Pdysp. Poprawa QoL była determinowana przez parametry echokardiograficzne i kliniczne.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Olszowska, Maria

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130605

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: