Title:

Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych

Author:

Matyjaszczyk-Gwarda, Karolina

Subject:

antybiotyki antracyklinowe ; wykładnik stałej dysocjacji ; współczynnik dystrybucji ; współczynnik podziału ; farmakokinetyka

Abstract:

Antybiotyki antracyklinowe są lekami o udokumentowanej skuteczności, stosowanymi w terapii przeciwnowotworowej. Z uwagi na fakt, że leki te charakteryzują się poważnymi działaniami niepożądanymi, w szczególności kardiotoksycznością, w wielu ośrodkach poszukiwane są nowe związki, pochodne antracyklin, które miałyby podobną skuteczność, ale mniejszą toksyczność. Aktywność biologiczna antybiotyków antracyklinowych, ich wychwyt przez komórki nowotworowe oraz transport w organizmie są zależne, m. in. od właściwości fizykochemicznych oraz profilu farmakokinetycznego. Z tego względu, kluczowe dla wyboru potencjalnych kandydatów na leki jest określenie tych parametrów, już w początkowym etapie badań.Realizacja badań była możliwa dzięki opracowaniu nowych metod bioanalitycznych z zastosowaniem strefowej elektroforezy kapilarnej do wyznaczenia pKa, mikroemulsyjnej elekrokinetycznej chromatografii kapilarnej do wyznaczania logDpH10 oraz ultrasprawnej chromatografii cieczowej w połączeniu z tandemową spektrometrią mas do oznaczania stężenia nowych antybiotyków antracyklinowych w osoczu myszy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny.

Promoter:

Maria Walczak

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-131394

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: