Title:

Ocena laboratoryjnych markerów chorób afektywnych

Author:

Styczeń, Krzysztof

Subject:

cynk ; miedź ; biomarkery ; choroby afektywne

Abstract:

Celem niniejszej pracy była ocena stężenia cynku i miedzi w u pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej jednobiegunowej (MDD) i u zdrowych ochotników oraz porównanie tych stężeń pomiędzy pacjentami z rozpoznaniem MDD i choroby afektywnej dwubiegunowej (BD). Do badania kliniczno–kontrolnego zakwalifikowano 110 pacjentów z rozpoznaniem BD oraz 114 z MDD. Do oceny stężeń mikroelementów wykorzystano metodę płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej w przypadku cynku, a w przypadku miedzi metodę elektrotermicznej atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Stężenie cynku w surowicy w grupie pacjentów w epizodzie depresyjnym w przebiegu MDD jest znacząco niższe od stężenia notowanego w u zdrowych ochotników, w przypadku porównania grupy pacjentów będących w remisji a zdrowych ochotników nie wykazano różnic. Analiza stężenia miedzi nie wykazała obecności istotnych różnic w stężeniu u pacjentów w poszczególnych fazach MDD a grupą zdrowych ochotników, czy w pośród większości analizowanych korelacji. Stężenia miedzi i cynku w grupie pacjentówz BD i MDD zarówno w fazie remisji jak i depresji nie różniły się. Stężenie cynku wykazuje pewne cechy biologicznego markera stanu przy braku cech markera cechy MDD. Stężenie miedzi nie wykazuje cech markera stanu czy cechy MDD. Brak różnic w stężeniu cynku i miedzi pomiędzy pacjentami z rozpoznaniem BD i MDD nie jest czynnikiem różnicującym i może sugerować wspólną etiologię.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria ; biochemia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Dominika Dudek

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-129266

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: