Title:

Znaczenie wykorzystania danych z pośmiertnego badania metodą tomografii komputerowej w konfrontacji z konwencjonalną sądowo-lekarską sekcją zwłok u ofiar wypadków drogowych

Author:

Moskała, Artur

Subject:

medycyna sądowa ; sekcja zwłok ; pośmiertna tomografia komputerowa ; wypadki komunikacyjne

Abstract:

W cyklu prac stanowiących niniejszą rozprawę doktorską analizowano przydatność pośmiertnego badania tomografią komputerową w połączeniu z klasyczną sądowo--lekarską sekcją zwłok u ofiar wypadków komunikacyjnych, w szczególności w zakresie ofiar wypadków z wnętrza samochodu oraz motocyklistów. Przedstawiono także przydatność pośmiertnego badania tomografią komputerową w wybranych przypadkach potrąceń pieszego przez samochód, w których występowało znaczne nasilenie obrażeń. Na podstawie uzyskanych wyników można wskazać, że połączenie badania pośmiertną tomografią komputerową z sądowo-lekarską sekcją zwłok w powyższych przypadkach pozwoliło uzyskać istotnie większą liczbę stwierdzonych obrażeń w zakresie układu kostnego. W szczególności dotyczy to obszarów trudno dostępnych w czasie badania sekcyjnego lub nieobjętych standardowym zakresem badania, takich jak rejon twarzoczaszki, kręgosłupa czy kończyn. W przypadku ofiar z wnętrza pojazdu stwierdzono także przydatność pośmiertnego badania tomografią komputerową w zestawieniu z sekcją zwłok w zakresie wykrywania obecności wynaczynionej krwi w komorach mózgowych oraz stwierdzania uszkodzeń płuc. Niewątpliwą zaletą jest także możliwość szybkiej i prostej identyfikacji przestrzeni gazowych, zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych, co daje istotną przewagę tej technice w porównaniu ze standardową sekcją zwłok. Podsumowując – pośmiertne badanie tomografią komputerową w istotny sposób uzupełnia badanie pośmiertne ofiar wypadków komunikacyjnych i powinno wchodzić w skład rutynowego postępowania w takich przypadkach.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

medycyna sądowa

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Krzysztof Woźniak

Date:

2018

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-128619

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: