Title:

Ocena profilu kwasów tłuszczowych u pacjentów po przeszczepie serca lub nerki

Author:

Wilusz, Małgorzata

Subject:

kwasy tłuszczowe ; transplantacja ; cyklosporyna A ; tacrolimus ; zaburzenia metaboliczne

Abstract:

Celem pracy była ocena profilu kwasów tłuszczowych, frakcji fosfolipidów, u pacjentów po przeszczepie serca lub nerki, w zależności od: rodzaju leku immunosupresyjnego, przeszczepionego narządu, zaburzeń metabolicznych oraz funkcji nerki. W skład rozprawy doktorskiej wchodzą cztery publikacje naukowe. Artykuł poglądowy, zawiera informacje na temat rodzaju oraz roli kwasów tłuszczowych. Badane grupy stanowiły: 23 osoby po przeszczepie serca (9 leczonych cyklosporyną (CsA); 14 leczonych tacrolimusem (Tac)) oraz 65 osób po przeszczepie nerki (24 leczonych CsA; 41 leczonych Tac). Do badania włączono także 25 osób zdrowych, niepoddanych transplantacji, które utworzyły grupy kontrolne. Stężenie kwasów tłuszczowych oznaczono metodą chromatografii gazowej. 1. Uzyskane wyniki potwierdzają, że profil kwasów tłuszczowych pacjentów po przeszczepie jest inny niż u osób zdrowych. Ponadto, u pacjentów po przeszczepie serca profil kwasów tłuszczowych zależy od rodzaju stosowanego leku immunosupresyjnego. U pacjentów po przeszczepie nerki, leczonych Tac, u których stwierdzono hiperlipidemię, metabolizm kwasów tłuszczowych nasyconych oraz kwasów n-6 jest inny niż u pacjentów bez zaburzeń metabolicznych. Z kolei analiza korelacji pomiędzy stężeniem kwasów tłuszczowych a eGFR, wykazała, że kwasy tłuszczowe są istotne dla prawidłowej funkcji nerek, a ich rola zależy od rodzaju kwasu tłuszczowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

transplantologia ; biochemia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Krystyna Sztefko

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-129172

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: