Title:

Retrospektywna analiza wyników badań kolonoskopowych w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Author:

Matyja, Maciej

Subject:

kolonoskopia ; skrining ; rak jelita grubego

Abstract:

Wstęp: Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Metodą wykorzystywaną w badaniach przesiewowych jest kolonoskopia. Wskaźniki jakości w kolonoskopii stanowią m.in.: częstość wykrywania gruczolaków (adenoma detection rate – ADR), osiągalność kątnicy (cecal intubation rate – CIR). Cele: Ocena jakości kolonoskopii w różnych erach technologicznych. Określenie wpływu technologii na jakość badań. Analiza wyników badań wykonywanych przez lekarzyw trakcie specjalizacji. Materiał i metody: Przeanalizowano kolonoskopie wykonywane w ramach badania przesiewowego w latach 2000-2018. Porównano wskaźniki jakości, czynniki zależne od pacjenta, określono wpływ nowych technologii oraz wpływ umiejętności endoskopisty. Wyniki: ADR, CIR, tolerancja badania były istotnie statystycznie wyższa w przypadku badań wykonywanych zaawansowanymi technologicznie endoskopami. Średni czas intubacji kątnicy był krótszy dla nowoczesnych endoskopów, liczba powstających pętli była mniejsza. Chorzy zgłaszali mniejsze dolegliwości bólowe (VAS – 2.3 vs. 2.6). CIR wynosił 95.99% (p=0,994) dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów. Nie stwierdzono istotnej różnicy w ADR, 29.30% rezydenci vs. 27.66% specjaliści (p-0.203). Tolerancja badania różniła się 78.98% specjaliści vs. 75.18% rezydenci (p<0.001). Wnioski: Czynniki zależne od pacjenta mają istotny wpływ na końcowy wynik ba ; dania. Technologie w najnowszych aparatach zwiększają jakość badania przesiewowego poprzez wpływ na zwiększenie ADR oraz CIR. Lekarze rezydenci są w stanie wykonywać kolonoskopię wysokiej jakości.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Rembiasz, Kazimierz

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-129171

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: