Title:

Wyniki odległe leczenia i czynniki prognostyczne zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych poddanych angioplastyce tętnicy podobojczykowej

Author:

Wrotniak, Leszek

Subject:

angioplastyka tętnicy podobojczykowej ; objawy ; rokowanie ; restenoza

Abstract:

Przebieg naturalny i efekty leczenia zabiegowego zwężenia tętnicy podobojczykowej lub pnia ramienno-głowowego (SA/IA) pozostają stosunkowo słabo zbadane. Celami pracy były ocena skuteczności, bezpieczeństwa i wpływu przezskórnej angioplastyki (PTA) SA/IA na ustępowanie objawów oraz ocena odległych wyników PTA SA/IA, w tym predyktorów restenozy (RS) i zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACCE). Analiza objęła łącznie 411 kolejnych chorych, u których wykonano PTA SA/IA. Zwężeniu SA/IA często towarzyszyły choroba wieńcowa (⩾ 50% pacjentów) i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej (40% pacjentów). Zabieg był skuteczny w 96% przypadków, odsetek poważnych powikłań wyniósł 1,2%. Do ustąpienia lub zmniejszenia objawów doszło u 98% pacjentów po skutecznej rewaskularyzacji. RS wystąpiła u 14,7% chorych po średnio 5-letniej obserwacji. RS może być skutecznie wykrywana na podstawie oceny klinicznej i ultrasonograficznej. Na ryzyko RS wpływają: implantacja ⩾ 2 stentów w jedną zmianę, implantacja stentów o małej średnicy, PTA w obrębie IA, towarzyszące zwężenie tętnicy szyjnej lub kręgowej, podwyższone markery stanu zapalnego oraz młodszy wiek. Ponieważ ryzyko RS rozciąga się na wiele lat, chorzy powinni być objęci długoterminową kontrolą. Ryzyko MACCE u chorych po PT A SA/IA wiąże się z podwyższonymi markerami stanu zapalnego oraz współistniejącą miażdżycą tętnic wieńcowych i mózgowych. Z teg ; o powodu diagnostyka powinna być rutynowo poszerzona o ocenę innych głównych obszarów występowania miażdżycy. Istotnym i łatwo dostępnym predyktorem MACCE jest stwierdzona ultrasonograficznie progresja CIMT.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kabłak-Ziembicka, Anna

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-127772

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: