Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit w kontekście stresu i innych czynników, mogących wywołać zaostrzenie objawów klinicznych

Abstract:

WPROWADZENIE: Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) stanowią grupę przewlekłych chorób przewodu pokarmowego o nie do końca poznanej etiopatogenezie. Należą do nich wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (Ch L-C). W patogenezie brane są pod uwagę takie czynniki, jak: predyspozycja genetyczna, własności immunologiczne błony śluzowej przewodu pokarmowego, zaburzenia środowiskowe, w tym mikroflory jelitowej oraz stres. CEL PRACY: Ocena kliniczna chorych na ChL-C i WZJG w zaostrzeniu i w remisji, ocena stężeń parametrów biochemicznych w surowicy krwi u chorych w zaostrzeniu i w remisji, z różnym poziomem stresu, mierzonym za pomocą odpowiednich kwestionariuszy psychologicznych. Ocena zachowania się tradycyjnych markerów stanu zapalnego (leukocytoza, CRP), oraz stężenia cytokin prozapalnych IL-1β i TNF-α w surowicy krwi oraz badania ekspresji mRNA dla tych cytokin w wycinkach błony śluzowej jelita grubego. MATERIAŁ I METODY: Do niniejszego prospektywnego badania zakwalifikowano 112 osób, w tym: grupa I - 44 pacjentów z ChL-C, grupa II - 41 pacjentów z WZJG, grupa III – kontrolna, 27 osoby z wykluczoną chorobą zapalną jelit. WYNIKI: W niniejszej pracy wykazano, że podział na zaostrzenie i remisję nie może stanowić istotnego kryterium różnicującego wysokie wartości stresu intrapsychicznego (SI). Stężenie CRP w surowicy korelowało ujemnie ze stylem skonce ; ntrowanym na zadaniu (SSZ) i stylem skoncentrowanym na emocjach (SSE) u pacjentów z WZJG. Ponadto zaobserwowano wzrost ekspresji genowej mRNA dla IL-1β oraz TNF-α w biopsjach błony śluzowej jelita grubego u chorych z NZJ, którzy uzyskali wyższe wyniki w Kwestionariuszu Pomiaru Stresu.WNIOSKI: Badanie wykazało, że stres jest ważnym czynnikiem patogennym, mogącym pogorszyć przebieg NZJ, co odzwierciedlają zwiększone wyniki w różnych kwestionariuszach psychologicznych i dodatnie korelacje z wybranymi markerami zapalenia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Mach, Tomasz

Date issued:

2018

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4274

Call number:

ZB-128621

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

May 6, 2019

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

1

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4275

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-128621 Mar 13, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information