Title:

Ocena zależności pomiędzy indeksem długości palców (2D:4D) i charakterystyką linii papilarnych a wybranymi czynnikami ryzyka chorób oraz rozrodczością kobiet

Author:

Klimek, Magdalena

Subject:

biomarkery jakości rozwoju prenatalnego. ; czynniki ryzyka chorób ; płodność ; programowanie płodowe ; zdrowie kobiet

Abstract:

Jakość warunków panujących we wczesnym życiu płodowym pełni istotną rolę w determinowaniu cech wieku dorosłego związanych m.in. z występowaniem chorób cywilizacyjnych. W związku z etycznymi oraz metodologicznymi ograniczeniami związanymi z bezpośrednim pomiarem jakości środowiska płodowego, poszukuje się wskaźników tej jakości, o wartościach stałych i możliwych do pomiaru na każdym etapie życia. Celem pracy była ocena związku pomiędzy dwoma wskaźnikami jakości środowiska płodowego: indeksem długości palców 2D:4D oraz charakterystyką rozmieszczenia linii papilarnych a cechami konstytucyjnymi oraz cechami związanymi z ryzykiem chorób i rozrodczością kobiet. Dane zostały zebrane w latach 2011–2014 wśród 432 kobiet w wieku 45–92 lat, pochodzących z populacji cechującej się wysoką dzietnością, zamieszkałej na terenie Beskidu Wyspowego w południowej Polsce. W pracy potwierdzono istotne znaczenie środowiska płodowego w warunkowaniu cech związanych z rozrodczością oraz wysokością ciała i siłą uścisku dłoni wśród kobiet. Dalsze badania tych zależności są istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Analizowane w rozprawie wskaźniki jakości rozwoju prenatalnego cechują wartości stałe przez całe życie, ich pomiar nie jest skomplikowany oraz jest możliwy do wykonania niskim kosztem. W związku z tym, proponowane wskaźniki mogłyby w przyszłości stanowić komplementarne narzędzia programów prewencji chorób i być pomocne w definiowaniu grup ryzyka z uwagi na fakt coraz częściej występujących problemów z płodnością wśród kobiet.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu.

Promoter:

Grażyna Jasieńska

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-128653

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: