Title:

Mikrobiota i ocena kliniczna jamy ustnej u pacjentów psychiatrycznych z zaburzeniami odżywiania

Author:

Szupiany-Janeczek, Teresa

Subject:

zaburzenia odżywiania ; mikrobiota jamy ustnej ; stan higieny jamy ustnej

Abstract:

Objawy zaburzeń odżywiania się na tle psychicznym mogą powodować liczne zmiany w tkankach twardych i miękkich jamy ustnej. Celem pracy była cena stanu klinicznego oraz mikrobioty jamy ustnej pacjentów z objawami zaburzeń odżywiania.Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z rozpoznaniami z rozdziałów F4.x.x, F5x.x, F6x.x ICD-10. Pacjenci byli kwalifikowani do badania na podstawie odpowiedzi udzielanych w Kwestionariuszu Objawowym KO „O”. Grupę kontrolną o tej samej liczebności stanowiły osoby negujące w historii choroby jakiekolwiek choroby psychiczne. Chorzy poddani zostali badaniu stomatologicznemu obejmującemu ocenę wskaźników API, PUW, CPITN oraz badaniom dodatkowym w postaci wymazów z jamy ustnej w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej. Badania wykazały, że pacjenci z objawami zaburzeń odżywiania częściej posiadali erozje zębów (łącznie w 28,81%). Korelację erozji z objawami zaburzeń odżywiania wykazano dla kilku ocenianych objawów zaburzeń odżywiania obecnych w Kwestionariuszu Objawowym KO”O”. Wyniki badania mikrobiologicznego wykazały częstsze występowanie bakterii Enterococcus faecalis w grupie badanej. Uzyskano także różnice w profilu mikrobiologicznym badanych. Poziom higieny jamy ustnej pacjentów z zaburzeniami odżywiania się oceniono jako dostateczny lub zły i nie różni się on od grupy kontrolnej. Objawy ogólne zaburzeń odżywiania się na tle psychicznym powodują zmiany mikrobiologiczne w jamie ustnej oraz sprzyjają występowaniu erozji zębów.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia ; mikrobiologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jolanta Pytko-Polończyk

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-129168

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: