Title:

Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia pacjentów hospitalizowanych z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Author:

Kochman, Małgorzata

Subject:

POChP ; jakość życia ; zdrowie

Abstract:

Ogólnym celem prezentowanych badań stała się ocena wybranych uwarunkowań jakości życia pacjentów hospitalizowanych z powodu POChP, z uwzględnieniem znaczenia uwarunkowań medycznych i psychospołecznych. Badaniem objęto 200 pacjentów hospitalizowanych z powodu POChP, w tym 144 mężczyzn (72,00%) i 56 kobiet (28%). Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na ocenę znaczenia wybranych czynników psychologicznych takich jak poczucie koherencji, optymizm, poziom lęku, socjoekonomicznych, takich jak płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, źródło utrzymania, miejsce zamieszkania oraz medycznych, takich jak stopień zaawansowania choroby, w warunkowaniu jakości życia pacjentów hospitalizowanych z powodu POChP. Co więcej, pozwoliły także na określenie pożądanych kierunków oddziaływań psychologicznych personelu medycznego. Wykazano, że specyficzna jakość życia związana z chorobą ( SGRQ) zdecydowanie zmniejsza się wraz ze wzrostem nasilenia duszności, poziomem lęku, liczbą hospitalizacji oraz z wiekiem badanych. Z kolei ogólna jakość życia (SWLS) ulegała wyraźnej poprawie wraz ze wzrostem poczucia koherencji, a lęk i liczba hospitalizacji, podobnie jak w przypadku specyficznej jakości życia związanej z chorobą, powodowały zdecydowane jej pogorszenie. Jak się okazało, w odniesieniu do badanej grupy pacjentów z POChP, czynniki medyczne i psychologiczne, wywierały większy wpływ na poziom jakości ; życia pacjentów niż czynniki socjodemograficzne, choć związek tych ostatnich z jakością życia chorujących na POChP również okazał się znaczący.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pulmonologia ; zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Motyka, Marek

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-129299

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: