Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Styl życia i samoocena zdrowia kobiet powyżej 45 roku życia w populacji miasta Krakowa

Abstract:

Styl życia uznany został za kluczowy czynnik warunkujący zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka i jednocześnie poddający się modyfikacji. Etap życia kobiet wchodzących w okres menopauzalny i pomenopauzalny związany jest z wieloma niekorzystnymi zmianami metabolicznymi i zanikowymi w tkankach, sprzyjających występowaniu wielu chorób. Działaniem ograniczającym te zagrożenia i przedłużającym życie w dobrym zdrowiu jest prozdrowotny styl życia. W pracy doktorskiej podjęto próbę oceny stylu życia krakowskich kobiet, samooceny ich zdrowia, poznania jego uwarunkowań socjoekonomicznych oraz zależności od prezentowanego poczucia własnej skuteczności i umiejscowienia kontroli zdrowia.Metodę badawczą stanowił sondaż diagnostyczny. W sondażu zastosowano następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz Skali Zdrowego Stylu Życia, kwestionariusz Nottingham Health Profile, kwestionariusz Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, kwestionariusz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności. Badaniom ankietowym zostały poddane mieszkanki Krakowa, będące w wieku powyżej 45 lat, wybrane w sposób losowy. Do analizy zostały zakwalifikowane ankiety 453 osób. Niepokojące jest, że zdrowy styl życia jako całościowy wzorzec zachowania nie jest szczególnie rozpowszechniony wśród kobiet w Krakowie; zgodnie z nim żyje 9,5%. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż kobiety z wyższym wykształceniem i o lepszym statusie materialnym częściej prowadzą zdrowy styl życia. Zakres poszczególnych form zachowań związanych ze zdrowiem w badanej grupie jest zróżnicowany w taki sposób, że najniższy udział mają zachowania kluczowe dla zdrowi tj. aktywność fizyczna, prawidłowe żywienie, kontrola stresu. Z przeprowadzonych badań wynika, że grupy i kategorie społeczne charakteryzujące się lepszym wykształceniem, wyższą pozycją ekonomiczną i statusem osoby niepracującej podejmują częściej prozdrowotne działania.Umiejscowienie kontroli zdrowia okazało się słabym predyktorem ogólnie prowadzonego zdrowego stylu życia przez badane respondentki. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że wybory dotyczące zdrowego stylu życia w okresie okołomenopauzalnym i późniejszym są wysoce niezadawalające wśród krakowskich kobiet.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne ; nauki społeczne

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu.

Promoter:

Hubert Huras ; Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4257

Call number:

ZB-128300

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 17, 2018

In our library since:

Aug 29, 2018

Number of object content hits:

62

Number of object content views in PDF format

53

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4258

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-128300 Oct 17, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information