Title:

Ocena anatomicznej i funkcjonalnej rekonstrukcji stawu biodrowego w koksartrozie dysplastycznej z zastosowaniem endoprotezy Alloclassic

Author:

Dobosz, Bartłomiej

Subject:

alloplastyka całkowita biodra ; koksartroza dysplastyczna ; endoproteza Alloclassic ; rekonstrukcja stawu biodrowego ; centrum obrotu stawu biodrowego

Abstract:

Koksartroza dysplastyczna jest szczególną formą wtórnych zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawu biodrowego. Ze względu na postępujący charakter zmian zwyrodnieniowych skuteczną metodą chirurgicznego leczenia koksartrozy dysplastycznej jest całkowita alloplastyka biodra, która umożliwia odtworzenie warunków anatomicznych i biomechanicznych stawu biodrowego. Celem pracy była ocena możliwości rekonstrukcji stawu biodrowego w koksartrozie dysplastycznej za pomocą całkowitej alloplastyki biodra endoprotezą Alloclassic poprzez analizę radiologiczną i wynik kliniczny. Metoda rekonstrukcji stawu biodrowego polegała na osadzeniu implantu panewkowego w miejscu anatomicznym - w panewce pierwotnej lub w okolicy jej stropu. Badanie miało charakter retrospektywny. Materiał podzielono na 2 grupy. Wyznacznikiem podziału była uzyskana w czasie całkowitej alloplastyki biodra implantacja panewki. W grupie I w miejscu panewki pierwotnej, a w grupie II w okolicy stropu lub nieco powyżej. Do oceny radiologicznej opracowano własną metodykę, która opiera się na pomiarze wybranych odcinków na radiogramach miednicy i obliczeniu współczynników pozwalających ocenić lokalizację centrum obrotu biodra i bliższego odcinka kości udowej przed i po rekonstrukcji. Ocenę kliniczną stawów biodrowych przed i po całkowitej alloplastyce biodra wykonano w oparciu skalę HHS. Zastosowana metoda analizy radiologicznej umożliwiła prostą i skuteczną ocenę lokalizacji centrum obrotu stawu biodrowego przed i po całkowitej alloplastyce biodra. Analiza wyników radiologicznych i klinicznych wykazała, że obniżenie i medializacja centrum obrotu biodra oraz lateralizacja i obniżenie bliższego odcinka kości udowej pozwoliła uzyskać w grupie I dobre i bardzo dobre, a w grupie II dobre. Endoproteza Alloclassic jest skuteczna w rekonstrukcji biodra w koksartrozy dysplastycznej i pozwala na implantację elementów endoprotezy z obniżeniem i medializacją panewki oraz lateralizacją i obniżeniem bliższego odcinka kości udowej mimo trudnych warunków anatomicznych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

ortopedia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Dutka, Julian

Date:

2018

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-128303

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: