Title:

Ocena funkcji lewej komory serca u kobiet w ciąży z towarzyszącą nadwagą lub otyłością, bez współwystępujących schorzeń układu krążenia

Author:

Golińska-Grzybała, Karolina

Subject:

lewa komora ; echokardiografia ; ciąża ; otyłość

Abstract:

Cel: Celem tego badania była ocena zależności pomiędzy funkcją lewej komory u ciężarnych kobiet z nadwagą i otyłością oraz parametrami przepływu krwi w tętnicach macicznych.Metodyka: Przeprowadzono prospektywne badanie kohortowe, do którego włączono 83 kobiety w poj. ciąży i podzielono je na 3 grupy (gr.): gr. 1 - 32 kobiety z BMI ≤ 24,9 kg/m2, gr. 2 - 28 kobiet BMI 25,0-29,9 kg/m2 oraz gr. 3 - 23 kobiety z BMI ≥ 30 kg/m2. W trakcie badania, w trakcie dwóch wizyt (W): W1 między 10-15 tyg. ciąży oraz W2 między 25 i 30 tyg. ciąży mierzono ciśnienie tętnicze krwi, wykonano badanie echokardiograficzne oraz oceniano parametry przepływu krwi w tętnicach macicznych – indeks pulsacji (PI) oraz indeks oporu (RI).Wyniki: W gr. 3, w porównaniu do gr. 1 i 2 w trakcie W2 obserwowano wyższe wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz systemowego oporu obwodowego (SVR). Frakcja wyrzutowa LK i frakcja skracania były dyskretnie obniżone w grupie otyłych kobiet. Pojemność minutowa serca (CO) była podobna we wszystkich badanych grupach, w trakcie obu wizyt, podczas gdy indeks serca (CI) był istotnie obniżony w trakcie W1 i W2 w gr. 3. Ponadto stwierdzono negatywną korelację między LVCI zmierzonym w trakcie W1 oraz RI zmierzonym w trakcie W2 (r=-0,345, p=0,004).Wnioski: Subkliniczna dysfunkcja lewej komory u kobiet z nadwagą i otyłością może prowadzić do hipoperfuzji łożyska i po ; dwyższonego oporu w tętnicach macicznych. To może prowadzić u części kobiet do wystąpienia stanu przedrzucawkowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; położnictwo

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Konduracka, Ewa

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-128622

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: