Title:

Allosteryczna modulacja receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7 przez jony cynku

Author:

Satała, Grzegorz

Subject:

cynk ; 5-HT1A ; 5-HT7 ; serotonina ; allosteria

Abstract:

Pierwszą część badań pracy doktorskiej, poświęcono wyjaśnieniu mechanizmu bezpośredniego oddziaływania jonów cynku z receptorami 5-HT1A. W tym celu przeprowadzono szereg eksperymentów wiązania specyficznego radioliganda ([3H]8 OH DPAT) i testów funkcjonalnych do oceny efektów stymulacji receptorów. Na podstawie otrzymanych wyników, wykazano złożony (zależny od stężenia) mechanizm działania jonów cynku. W stężeniach sub-mikromolarnych (10 μM) obserwowano nasilenie wiązania agonisty do receptorów 5-HT1A, jak też wzrost efektów aktywacji receptora w teście funkcjonalnym (pozytywna modulacja allosteryczna). Natomiast użycie jonów cynku w stężeniu 500 μM, obniżały powinowactwo agonisty w eksperymentach wiązania radioliganda. Celem drugiej części badań, była ocena czy jony cynku mogą regulować allosterycznie także receptory typu 5 HT7. Podobnie jak w przypadku receptorów 5-HT1A, wpływ jonów cynku badano w eksperymentach wiązania znakowanych radioligandów oraz funkcjonalnych. Doświadczenia prowadzono wobec trzech różnych radioligandów: agonisty [3H]5-CT oraz antagonistów [3H]SB-269970 i [3H]mesulerginy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmakologia

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Bugajski, Andrzej

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-127777

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: