Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Analiza farmakoekonomiczna II rzutu chemioterapii u pacjentów z rakiem płuca

Abstract:

Celem pracy było porównanie kosztów i efektów II rzutu chemioterapii zaawansowanego raka płuca. Ze względu na różnice w podejściu do chemioterapii porównano oddzielnie leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) oraz raka drobnokomórkowego płuc (DRP). W przypadku pierwszego typu oceniono koszty i efekty trzech alternatywnych chemioterapii II rzutu opartych na docetakselu (DOC), pemetreksedzie (PEME) lub erlotynibie (ERLO), w odniesieniu do DRP porównano dwa schematy: topotekan (TOPO) i schemat cykolfosfamid-doksorubicyna- winkrystyna (CAV). Dane do badania pozyskano retrospektywnie z dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Katowickim Centrum Onkologii w latach 2004 – 2012. Analizę przeprowadzono z perspektywy szpitala. Analizowano jedynie bezpośrednie koszty medyczne. Jako wynik leczenia przyjęto czas przeżycia od diagnozy i od momentu włączenia II rzutu chemioterapii. W pracy zastosowano analizę efektywności kosztów, obliczono inkrementalny współczynnik efektywności kosztów (IWEK) oraz wykonano jednokierunkową analizę wrażliwości. Średni koszt leczenia pacjenta wyniósł: 7350,86 zł, 42199,52 zł, 72695,89 zł odpowiednio w grupie DOC, PEME i ERLO; średni czas przeżycia, od momentu włączenia II rzutu leczenia wynosił w tych grupach odpowiednio 9,9; 12,5 i 13,5 miesięcy. W przypadku pacjentów z DRP średni koszt leczenia wyniósł dla TOPO: 9742,03 zł i 5043,29 zł dla schematu CAV; średni czas przeżycia, od momentu włączenia II rzutu leczenia wynosił w tych grupach odpowiednio 3,3 i 2,3 miesięcy. Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej opłacalne pod względem kosztów i korzyści jest stosowanie docetakselu w II rzucie terapii NDRP oraz schematu CAV w terapii DRP. Wysoka cena erlotynibu, pemetreksedu i topotekanu przy małej różnicy długości przeżycia pacjentów powoduje wysoką wartość współczynników koszt efektywność. Ze względu na różnice cen leków oraz różne systemy finansowania służby zdrowia w Polsce i na świecie pożyteczne jest przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia ; farmakologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Promoter:

Agnieszka Skowron

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4233

Call number:

ZB-127390

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

May 24, 2021

In our library since:

Mar 20, 2018

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

7

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4234

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-127390 May 24, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information