Title:

Postępowanie przeciwbólowe u noworodków w wybranych ośrodkach neonatologicznych w Polsce

Author:

Panek, Magdalena

Subject:

ból ; noworodek ; znieczulenie

Abstract:

Złożenia i cele pracyCelem pracy była ocena wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień związanych z bólem u noworodków, a także poznanie postępowania przeciwbólowego stosowanego przez personel medyczny pracujący w polskich oddziałach neonatologicznych. Metody Do badania zaproszono 100 losowo wybranych ośrodków neonatologicznych z całego kraju. Lekarze, pielęgniarki oraz położne zostali poproszeni o wypełnienie autorskiego kwestionariusza. Ankieta zawierała 40 pytań. Pierwsza część, dotycząca poziomu wiedzy, składała się z pytań zamkniętych. Dwie kolejne części, mające na celu określenie częstości stosowania poszczególnych leków przeciwbólowych, jak również określenie, czy postępowanie przeciwbólowe jest zgodne z wytycznymi, zawierała pięciostopniową skalę Likerta. WynikiOstatecznie badana próba obejmowała 235 lekarzy oraz 617 pielęgniarek. Mediana prawidłowych odpowiedzi na 8 pytań z zakresu wiedzy podanych przez ankietowane pielęgniarki i położne wynosiła 4, a lekarzy 5. Największą liczbę prawidłowych odpowiedzi udzielili lekarze pracujący w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności (p=0,001) oraz ze stażem pracy wynoszącym 6-15 lat (p=0,04). W grupie pielęgniarek żaden z analizowanych czynników nie wpływał na poziom wiedzy.Leczenie przeciwbólowe przed poszczególnymi bolesnymi procedurami wydaje się być niewystarczające. Przed intubacją 39 (33%) lekarzy z ośrodka o trzecim stopniu referencyjności oraz 130 (37,5%) pielęgniarek przyznało, że nie było stosowane żadne leczenie przeciwbólowe. Na taką sytuację zwróciło uwagę 67 (23,4%) pielęgniarek w przypadku procedury związanej z założeniem drenu do jamy otrzewnej. Zaobserwowano również bardzo częste stosowanie paracetamolu w celu zapobiegania bólowi proceduralnemu. Przed założeniem drenu do jamy otrzewnej paracetamol bardzo często lub często stosowany był przez łącznie 40% biorących udział w badaniu lekarzy. Ponad połowa respondentów (60% pielęgniarek z ośrodka o pierwszym stopniu, 87% pielęgniarek z ośrodka o drugim stopniu oraz 71% pielęgniarek z ośrodka o trzecim stopniu referencyjności) nie używało skal do oceny bólu. Średnio 60% (152) ankietowanych lekarzy opierało się na własnym doświadczeniu podczas zlecania leków przeciwbólowych zamiast postępować zgodnie z wytycznymi. WnioskiWyniki badania wskazują na niewystarczający poziom wiedzy oraz duże zróżnicowanie w stosowaniu leków przeciwbólowych u noworodków. Należy podjąć działania mające na celu pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej sposobów leczenia oraz oceny bólu. Dodatkowo, koniecznym wydaje się podjęcie działań mających na celu wdrożenie standardów leczenia bólu u noworodków do polskich oddziałów neonatologicznych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pediatria

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu.

Promoter:

Przemko Kwinta

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-127563

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: