Title:

Ocena zachowania płodności z uwzględnieniem wczesnej diagnostyki biochemicznej i klinicznej u pacjentek leczonych zachowawczo metotreksatem z powodu ciąż ektopowych

Author:

Wyroba, Jakub

Subject:

ciąża pozamaciczna ; metotreksat ; płodność

Abstract:

Celem badania była ocena skuteczności terapii pacjentek ze zdiagnozowaną ciążą pozamaciczną leczonych zachowawczo metotreksatem (MTX), ocena płodności po zastosowanej farmakoterapii oraz poszukiwanie dodatkowych markerów ułatwiających wczesne rozpoznanie ciąży ektopowej w przypadku ciąż o nieznanej lokalizacji (PUL). Badaniem objęto 126 pacjentek z rozpoznaną ciążą pozamaciczną. Do leczenia MTX, ciąży ektopowej zakwalifikowano 97 pacjentek. Dodatkowo u 21 pacjentek z ciążami, początkowo traktowanymi jako PUL a następnie zdiagnozowanymi jako ektopowe, oznaczono stężenia protein HSP-10, HSP-27 oraz PSG-11 w surowicy krwi. 88 pacjentek co stanowi 90,72 % pacjentek leczonych MTX zostało wyleczonych metodą farmakologiczną. Pośród 34 pacjentek, po farmakoterapii, przebywających w opiece w poradni przyklinicznej, w latach 2007 – 2011, 8 (23,5%) nie zdecydowało się na kolejną ciążę. 26 pacjentek zdeklarowało plany reprodukcyjne, 16 (61,53%) z nich urodziło zdrowe dzieci. Wykazano także wyższe wartości stężeń protein HSP-10, HSP-27 oraz PSG-11 w grupie ciąż eutopowych w porównaniu do grupy pacjentek z ciążami ektopowymi. Systemowe leczenie zachowawcze MTX ciąży pozamacicznej jest terapią skuteczną i bezpieczną. Umożliwia wyleczenie większości pacjentek, zwłaszcza w protokole dwudawkowym, bez konieczności wykonywania operacji, także w trybie ambulatoryjnym. Atutem farmakoterapii jest wysoki odsetek urodzeń zdrowych dzieci po leczeniu MTX. Dodatkowo oznaczenia białek HSP-10, HSP-27 oraz PSG-11, przypadku ciąż o nieznanej lokalizacji (PUL), może pomóc w szybszej decyzji o włączeniu właściwego leczenia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Robert Jach

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-127771

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: