Title:

Rola markerów odpowiedzi immunologicznej Th17 i Treg w ocenie aktywności ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA)

Author:

Wawrzycka-Adamczyk, Katarzyna

Subject:

ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) ; zapalenie naczyń z obecnością ANCA ; limfocyty Th17 ; limfocyty Treg

Abstract:

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) należy do zapaleń naczyń z obecnością ANCA. Etiologia choroby jest złożona i pozostaje obiektem badań. W ostatnim czasie szczególną uwagę poświęca się roli limfocytów Th17 i T regulatorowych (Treg). Głównym narzędziem oceny aktywności GPA dotychczas była skala Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS). Celem poszukiwania nowych markerów aktywności GPA immunofenotyp limfocytów T oceniano w grupach: z aktywnym GPA(BVAS>2, n=19); po 6 miesiącach leczenia; w okresie długotrwałej remisji GPA (BVAS=0, n=18) oraz w grupie kontrolnej (n=24). Chorym w zaostrzeniu GPA ponownie pobierano krew do badań po pół roku immunosupresji. Obraz odsetkowy subpopulacji limfocytów oceniano metodą cytometrii przepływowej na podstawie ekspresji receptorów chemokinowych oraz produkcji cytokin po stymulacji PMA ijonomycyną. Limfocyty Treg identyfikowane były jako komórki CD25hiCD127low lub FoxP3+ (czynnik transkrypcyjny). Zaostrzenie choroby wiązało się z obniżeniem odsetka komórek Treg. Stabilna remisja charakteryzowała się z kolei wyższym niż pozostałe grupy odsetkiem komórek Treg. Ekspansja komórek Th17 była obecna u chorych z GPA niezależnie od aktywności choroby. Analiza immunofenotypu po 6-miesięcznym leczeniu, pomimo BVAS 0, nie wykazała różnic w żadnym z analizowanych parametrów świadcząc o głębokim zaburzeniu odpowiedzi komórkowej w ostrej fazie GPA i dużej “bezwładności” procesu chorobowego. Można przypuszczać, że odsetek Treg mógłby stanowić marker aktywności ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

immunologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jacek Musiał ; Bogdan Jakieła

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-127774

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: