Title:

Wybrane metody nieinwazyjnej oceny funkcji śródbłonka u chorych z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author:

Wilk, Grzegorz

Subject:

miażdżyca ; skale ryzyka ; funkcja śródbłonka naczyniowego ; sztywność naczyń ; rozkurcz pod wpływem zwiększonego przepływu krwi

Abstract:

Rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach tętniczych jest procesem wieloetapowym, a jego przebieg jest związany z czynnikami ryzyka miażdżycy. Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest jednym z wczesnych etapów miażdżycy. Celem pracy była analiza związków czynników ryzyka miażdżycy z metodami oceny własności naczyń krwionośnych, a także wzajemnych zależności pomiędzy wskaźnikami oceny stanu naczyń. Badanie przeprowadzono u 170 chorych z ujemnym wywiadem w kierunku chorób ukł. sercowo-naczyniowego. Analizowano ryzyko sercowo-naczyniowe przy pomocy skal: FRAMINGHAM2008,SCORE,ASCVD, PROCAM,QRISK2. Funkcję śródbłonka naczyniowego badano metodą brachial Flow Mediated Dilatation i Reactive Hyperemia Peripheral Arterial Tonometry. Sztywność naczyń analizowano oceniając Pulse Wave Analysis i Pulse Wave Velocity. Wykonano ultrasonograficzny pomiar grubości IMT w tętnicach szyjnych.Zaobserwowano, że bFMD koreluje z największą ilością czynników ryzyka miażdżycy rozpatrywanych pojedynczo, a także wykazuje silny związek z sumaryczną liczbą czynników ryzyka występującą u chorych. Związek czynników ryzyka z pozostałymi badaniami był mniej zaznaczony. Wszystkie skale ryzyka korelowały ze wskaźnikami bFMD,IMT,PWV. LnRHI powiązany był jedynie ze skalą FRAMINGHAM 2008. Zaobserwowano związek pomiędzy bFMD a IMT,LnRHI,APP,PWV. Grubość IMT korelowała z PWV, nie wykazano takiego związku dla LnRHI.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Tomasz Guzik

Date:

2017

Date issued:

2016

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-126594

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: