Title:

Badania nad znaczeniem stężenia ferrytyny w surowicy krwi w chorobie Gauchera, limfohistiocytozie hemofagocytarnej oraz przed allogenicznym przeszczepieniem komórek hematopoetycznych

Author:

Lorenz, Fryderyk

Subject:

allogeniczna transplantacja komórek macierzystych ; choroba Gauchera ; limfohistiocytoza hemofagocytarna ; hiperferrytynemia ; cytokiny

Abstract:

Celem pierwszej pracy było badanie czy hiperferrytynemiastwierdzana w okresie przed allogeniczną transplantacją komórekhematopoetycznych (alloSCT) ma znaczenie dla przeżywalnościi wystąpienia choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD).Stwierdzono, iż hiperferrytyniemia koresponduje ze zmniejszonączęstością przewlekłej GVHD, skróconym przeżyciem orazzwiększoną częstością wznów. W drugiej pracy badano znaczeniehiperferrytynemi u pacjentów z typem 1 choroby Gauchera (GD1).Wykazano hiperferrytynemię u większości pacjentów. Niestwierdzono korelacji pomiędzy hiperferrytynemią a stanemklinicznym. Czynnik martwicy guza alfa (TNF-α) był podniesiony.Wartości sIL-2Rα były relatywnie niskie. Stwierdzono zmniejszeniehiperferrytynemi i normalizację TNF-α u leczonych pacjentów.W trzeciej pracy badano znaczenie hiperferrytynemiw limfohistiocytozie hemofagocytarnej wywołanej chorobąnowotworową (M-HLH). Stwierdzono podniesione wartościferrytyny, cytokin i sIL-2Rα. W oparciu o dane literaturowe orazzaprezentowane wyniki, można wnioskować, iż ferrytyna możestanowić prognostyczny biomarker u pacjentów poddanych leczeniuza pomocą alloSCT oraz mieć zastosowanie jako marker skutecznościleczenia u pacjentów z GD1.Poziom ferrytynemi nie miał znaczeniaprognostycznego u pacjentów z M-HLH.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Aleksander B. Skotnicki ; Maciej Machaczka

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-127027

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: