Title:

Zmiany w stężeniu lotnych związków siarki u pacjentów z halitozą po miejscowym leczeniu farmakologicznym

Author:

Dudzik, Agata

Subject:

halitoza ; diagnostyka ; leczenie

Abstract:

Halitoza, czyli nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, dotyczy 25% do 50% populacji. Za nieprzyjemny zapach odpowiedzialne są wonne lotne związki obecne w wydychanym powietrzu, a wśród nich najczęściej lotne związki siarki (LZS), produkowane przez bakterie. Głównym celem rozprawy była ocena zmian w stężeniach LZS u pacjentów z halitozą, po miejscowym leczeniu farmakologicznym. Dodatkowo postanowiono następujące cele badawcze:· porównanie skuteczności leczenia halitozy wybranymi metodami,· porównanie dwóch metod diagnostycznych stosowanych u pacjentów z halitozą,· ocena przydatności kwestionariusza HALT u pacjentów z halitozą do oceny jakości życia tych pacjentów,· opracowanie metodyki postępowania z pacjentami, u których występuje halitoza.Realizacja celów pracy wymagała przeprowadzenia badania, które uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej UJ (nr KBET/106/B/2011). Badaniu poddano 60 pacjentów. Badanie przeprowadzono w modelu badania naprzemiennego (ang. cross-over study). Wyniki poddano analizie statystycznej.Przeprowadzone badania własne umożliwiły realizację celów postawionych w założeniach pracy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Chomyszyn-Gajewska, Maria

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-127021

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: