Title:

Zastosowanie testu aktywacji bazofilów (BAT) w immunoterapii swoistej (SIT) alergenami wziewnymi

Author:

Bulanda, Małgorzata

Subject:

test aktywacji bazofilów ; alergeny wziewne ; immunoterapia swoista

Abstract:

Tematem pracy jest zastosowanie testu aktywacji bazofilów (BAT) w kwalifikacji i monitorowaniu immunoterapii swoistej (SIT) z alergenami wziewnymi.Wyniki BAT porównywano do wyników testu prowokacji donosowej (NPT), testów skórnych punktowych (SPT) i stężenia swoistych IgE (sIgE) u 30 pacjentów z alergicznym nieżytem nosa (AR). Bazofile były aktywowane alergenami roztoczy kurzu domowego (Dp) i brzozy przeznaczonymi do wykonywania NPT w stężeniach 5000, 500, 50 SBU/ml. Podczas SIT z alergenem Dp u 31 dzieci z AR i/lub astmą wykonywano kontrolne pomiary BAT po podaniu pacjentom tej samej dawki kumulacyjnej alergenu (BAT2 i BAT3; BAT1 w trakcie kwalifikacji). Bazofile były aktywowane alergenami Dp w pięciu stężeniach: od 22,5 ng/ml do 0,00225 ng/ml.Wynik BAT wyrażano za pomocą procentu aktywowanych alergenem bazofilów, indeksu stymulacji (SI), reaktywności bazofilów (BR) i czułości bazofilów (CD-sens).Czułość, swoistość, wartość predykcyjna dodatnia i ujemna przy porównaniu BAT do NPT dla optymalnych stężeń 500 i 50 SBU/ml wynosiły 75-100%. Wynik BAT był rozstrzygający u 2 z 3 pacjentów z niezgodnymi wynikami SPT i sIgE. CD-sens obniżyło się u wszystkich pacjentów w BAT2, a w BAT3 obserwowano dalszy spadek wartości tego parametru.BAT może być rozważany jako alternatywna metoda w kwalifikacji do SIT. Zarówno SI jak i BR są dobrymi wskaźnikami aktywacji bazofilów. CD-sens jest lepszym parametrem do monitorowania SIT niż procent aktywowanych alergenem bazofilów. Preparat alergenowy stosowany do NPT w odpowiednich stężeniach jest dobrym odczynnikiem do zastosowania w BAT.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

alergologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Ewa Czarnobilska

Date:

2017

Date issued:

2017

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-127032

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: