Title:

Proces adaptacji pourazowej tybetańskich byłych więźniów politycznych

Author:

Bobrzyński, Jakub

Subject:

adaptacja pourazowa ; PTSD ; psychiatria kulturowa ; badania jakościowe

Abstract:

Rozprawa mieści się w obszarze psychiatrii kulturowej, z jej założeniami o wpływie kultury i procesów społecznych na doświadczenie osobiste. Refleksji badawczej poddane zostało zjawisko adaptacji pourazowej na przykładzie tybetańskich byłych więźniów politycznych na uchodźstwie w Indiach. Celem badania jakościowego było sformułowanie teorii ugruntowanej w danych, wyjaśniającej doświadczenia tych osób, przed, w trakcie uwięzienia oraz po wyjściu na wolność i w czasie pobytu na uchodźstwie, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Na wstępnym etapie, pytania kierujące procesem badawczym odnosiły się w szczególności do czynników kulturowych mogących wyjaśnić odporność psychiczną wykazaną w grupie tybetańskich uchodźców. Podejście jakościowe miało na celu pogłębienie rozumienia znaczenia udziału kultury w procesie adaptacji pourazowej, a także znaczenia tybetańskiego światopoglądu i przekonań religijnych w radzeniu sobie z przetwarzaniem doświadczeń traumatycznych w tej grupie. Na dalszych etapach analizy danych jakościowych inne wątki okazały się ważne: kontekst polityczny, a także proces transformacji tożsamości byłych więźniów związany z traumatycznymi doświadczeniami prześladowań politycznych.Efektem przeprowadzonego badania jest rozbudowana teoria lokalna, opisująca proces adaptacji pourazowej tybetańskich byłych więźniów politycznych, który jest jednocześnie procesem transform ; acji ich tożsamości. W jego efekcie wzmacnia się ich poczucie przynależności etnicznej i poczucie sensu poświęcenia losu osobistego na rzecz losu narodu tybetańskiego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

De Barbaro, Bogdan

Date:

2017

Date issued:

2016

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-126046

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: