Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Znaczenie dynamiki zmian odcinka ST w ocenie skuteczności mechanicznej reperfuzji mięśnia serca u pacjentów z hiperglikemią w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Abstract:

Celem badania była ocena dynamiki zmian odcinka ST w zapisie EKG u chorych ze STEMI wraz z współwystępującą hiperglikemią w porównaniu do osób z normoglikemią, leczonych angioplastyką wieńcową i określenie tegoparametru w ocenie skuteczności reperfuzji. Dodatkowo oceniono prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy w obserwacji odległej u pacjentów z zaburzoną gospodarką węglowodanową rozpoznaną podczas hospitalizacji z powodu STEMI. Populację pacjentów podzielono na grupy, w zależności od poziomu glukozy przy przyjęciu lub stężenia HbA1c: grupa z Glc ≥7,8 mmol/L, n=46 oraz grupa z Glc <7,8 mmol/L, n=46, a także grupa stężeniem HbA1c <6,5%, n=71 oraz grupa ze stężeniem HbA1c ≥6,5%, n=21. W drugim etapie analiza została przeprowadzona w trzech podgrupach pacjentów podzielonych wg schematu: Podgrupa A = Glc <7,8 mmol/L i HbA1c ≤6,5% (n=37), podgrupa B = Glc ≥7,8 mmol/L i HbA1c ≤6,5% (n=27), podgrupa C = Glc ≥7,8 mmol/L i HbA1c >6,5% (n=20). Dowiedziono, że reperfuzja miokardium po pPCI w przebiegu ostrego zawału serca określona stopniem rezolucji uniesienia odcinka ST w zapisie EKG zależy od stanu metabolizmu glukozy. Dynamika zmian odcinka ST w zapisie EKG wykonanym bezpośrednio po zabiegu PCI jest mniejsza u pacjentów z hiperglikemią reaktywną. W grupie pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy i upośledzoną reperfuzją stwierdzono gorszy przebieg kliniczny. Prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy w obserwacji odległej było większe w grupie z wyższymi wartościami glikemii przy przyjęciu oraz wyższymi stężeniami hemoglobiny glikowanej w trakcie hospitalizacji z powodu STEMI.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; endokrynologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Krzysztof Żmudka

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4174

Call number:

ZB-126051

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

May 24, 2021

In our library since:

Jun 27, 2017

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4175

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-126051 May 24, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information