Title:

Ocena elektrofizjologii mięśnia smukłego uda, transponowanego w trakcie zabiegu graciloplastyki

Author:

Romaniszyn, Michał

Subject:

nietrzymanie stolca ; stymulacja elektryczna ; mięsień smukły ; powierzchniowa elektromiografia ; dynamiczna graciloplastyka

Abstract:

W grupie pacjentów zakwalifikowanych do graciloplastyki, dokonanooceny klinicznej, funkcjonalnej i jakości życia. Wykonano powierzniowąEMG mięśnia smukłego przed zabiegiem. Zmierzono odległość pomiędzyprzyczepem bliższym a punktem wejścia nerwu zidentyfikowanegośródoperacyjnie. U wszystkich pacjentów wykonano EMG pętlitransponowanego mięśnia smukłego, zapisy porównywano z zapisem znadmięśnia pozostawionego na udzie.W analizie klinicznej zaobserwowano znaczną poprawę trzymania stolca ijakości życia. Manometria wykazała poprawę ciśnień, ze znaczącowyższymi ciśnieniami w grupie poddanej adynamicznej graciloplastyce. WEMG strefa unerwienia znajdowała się średnio 65,5mm od przyczepubliższego. Śródoperacyjnie potwierdzono, że nerw wnikał w mięsieńśrednio 62 mm od przyczepu (średnia różnica 2,8 mm). Częstotliwośćpotencjałów jednostek motorycznych mięśnia smukłego uda w położeniuin situ wynosiła średnio 64Hz, po transpozycji i okresie stymulacji mięśnia62Hz. Nie stwierdzono różnic przed i po zabiegu, ani też pomiędzygrupami o różnych metodach stymulacji. Stwierdzono istotną korelacjęmiędzy rezultatem klinicznym, a średnią amplitudą sygnału EMG.Adynamiczna graciloplastyka może być alternatywą dla dynamicznejgraciloplastyki. Pod względem elektrofizjologicznym, charakterystykajednostek motorycznych nie zmieniła się w stosunku do stanu sprzedzabiegu. Elektromiografia powierzchniowa okazała się być bezpieczną,wiarygodną i precyzyjną metodą oceny elektrofizjologicznej mięśniasmukłego uda.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Piotr Wałęga

Date:

2016

Date issued:

2016

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-126420

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: