Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Badanie wpływu ustawy refundacyjnej na ordynację wybranych grup leków

Abstract:

Wprowadzenie. Do 2011 roku koszty refundacji leków w Polsce stale wzrastały. W 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mająca na celu m.in. ograniczenie ilości przepisywanych leków refundowanych. Cel ten realizowany jest przez mechanizmy zapisane w ustawie, ale również pośrednio związane z ustawą o refundacji wydarzenia i zjawiska zapewne nieprzewidziane przez jej autorów. W ramach realizacji tego celu NFZ wprowadził umowy z lekarzami przewidujące m.in. kary finansowe za ordynację niezgodną z narzuconą linią. Pomiędzy środowiskiem lekarskim a NFZ rozgorzał spór o to, czy ważniejsze są zasady medycyny opartej na dowodach naukowych i dobro pacjenta, czy regulacje administracyjne. Część lekarzy nie podpisała tych umów. Do sprawdzenia, czy zmiany legislacyjne faktycznie zaowocowały ograniczeniem przepisywania pacjentom leków refundowanych, niezbędne było odniesienie się do rzeczywistych wydatków refundacyjnych. Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu ustawy o refundacji na ordynację leków refundowanych przez alergologów, dermatologów-wenerologów oraz psychiatrów. Materiał i metody. Przeanalizowano dane dotyczące refundacji leków z okresu I kw. 2010 - I kw. 2014 pochodzące od czterech Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia: Dolnośląskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Zachodniopomorskiego. Wybrano lekarzy trzech specjalizacji: alergologów, dermatologów-wenerologów, psychiatrów. Do dalszych analiz wybrano 10 preparatów: acytretynę, alergeny kurzu domowego i pyłków roślin, cetyryzynę cyklosporynę, flutikazon, lamotryginę, metoksalen, rysperydon i sertralinę. Wyniki. Całkowite wydatki refundacyjne w badanym okresie spadły we wszystkich województwach i dla wszystkich specjalizacji. Zmniejszyła się liczba pacjentów, którym przepisywano leki refundowane. Wysokość dopłat pacjentów w Małopolsce spadła mimo wzrostu całkowitych wydatków na leki dla preparatów alergenów kurzu domowego i pyłków roślin, acytretyny, flutikazonu, rysperydonu i sertraliny. Wielkość dopłat pacjentów spadła dla cetyryzyny, metoksalenu, na które to całkowite wydatki na refundację spadły. Wzrosły wydatki pacjentów oraz wydatki NFZ na cyklosporynę oraz lamotryginę. Wnioski. Uzyskane wyniki ukazują zróżnicowany, niekiedy przeciwstawny efekt ustawy o refundacji na ordynację oraz refundację wybranych grup leków. Do jednych leków pacjenci dopłacają aktualnie więcej a do innych mniej niż przed wejściem w życie ustawy o refundacji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmacja

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny.

Promoter:

Radosław Śpiewak ; Agnieszka Skowron

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4163

Call number:

ZB-126588

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2017

In our library since:

Jun 14, 2017

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4163

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-126588 Jun 28, 2017
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information