Title:

Wpływ psychoterapii wglądowej na postrzeganie więzi wczesnodziecięcej u pacjentów z zaburzeniami osobowości

Author:

Wieczorek, Aleksandra

Subject:

psychoterapia ; zaburzenia osobowości ; percepcja więzi

Abstract:

Celem prezentowanej pracy było sprawdzenie wpływu terapii wglądowej na percepcję więzi z rodzicami oraz ocena skuteczności oddziaływań terapeutycznych w leczeniu pacjentów z zaburzeniami osobowości. Zbadano 89 pacjentów, którzy ukończyli leczenie w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików lub Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie. W pierwszym leczeni byli pacjenci o mniejszej patologii osobowości w trybie ambulatoryjnym lub wyjazdowym, w drugim pacjenci o głębszej patologii osobowości w oddziale całodobowym. Terapia w obu miejscach prowadzona była w nurcie psychodynamicznym. Metoda badania polegała na analizie danych uzyskanych z ankiety życiorysowej i kwestionariuszy badających percepcję więzi, mechanizmy obronne, cechy osobowości oraz objawy nerwicowe. Rozpoznanie zaburzeń zweryfikowano wywiadem SCID-II. Stwierdzono redukcję niepożądanych cech osobowości i objawów psychopatologicznych oraz zmianę mechanizmów obronnych w kierunku bardziej dojrzałych. Wykazano wpływ terapii wglądowej na percepcję więzi u pacjentów o mniejszej patologii osobowości, u których zasadniczym powodem szukania pomocy był problem dorastania w rodzinie alkoholowej, polegający na spostrzeganiu mniejszej opieki rodzicielskiej oraz większej kontroli macierzyńskiej. Otrzymane wyniki świadczą też o skuteczności leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości w badanych ośrodkach.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

De Barbaro, Bogdan

Date:

2017

Date issued:

2016

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-126491

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: