Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zmiany rezerwy przepływu wieńcowego w aspekcie wybranych parametrów klinicznych, echokardiograficznych i biochemicznych u pacjentów po zabiegu wymiany zastawki aortalnej z powodu ciężkiego zwężenia

Abstract:

Cel pracy: 1) ocena rezerwy wieńcowej u chorych z ciężką stenozą aortalną przed operacją wymiany zastawki, 2) ocena wartości prognostycznej CFR dla wyników AVR, 3) ocena zmian CFR po AVR. Materiał i metodyka: Zebrano prospektywnie dane 36 chorych, z ciężką AS poddanych planowej AVR. Wykluczono istotne zwężenia tętnic wieńcowych w koronarografii. Wykonano badanie echokardiograficzne (TTE) z oceną CFR w gałęzi międzykomorowej przedniej. Badania wykonano przed AVR(preAVR) oraz 3, 6 i 12 po AVR. Wyniki: W badanej grupie stwierdzono obniżoną wartość CFR preAVR [Me1,65 (1,12; 2,17)]. Obserwowano wzrost CFR po AVR, efekt utrzymywał się po 3, 6 i 12 miesiącach, odpowiednio [2,21 (1,58; 2,83); 2,23 (1,17; 3,53);2,24 (1,60; 3,76); p<0,001]. Poprawa CFR wynikała ze zmniejszenia 2 prędkości szczytowej w spoczynku (V0) po 3 miesiącach, w stosunku do preAVR [0,29 (0,21; 0,52) m/s vs. 0,39 (0,26; 0,66) m/s; p<0,001]. Nie obserwowano dalszego zmniejszenia V0. Jednocześnie stwierdzono stopniowy, powolny wzrost prędkości szczytowej w warunkach maksymalnej hiperemii (Vmax), a zmiana Vmax była istotna po 6 miesiącach [0,62 (0,39; 0,82) m/s vs. 0,66 (0,39; 0,98) m/s; p=0,018)].Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy CFR a średnim gradientem (AVPGmean) (r=-0,3366; p=0.0319) i maksymalną prędkością (AV Vmax) (r=-0,3987; p=0,0086) przed AVR. Wnioski: CFR jest obniżona u chorych przed AVR, natomiast nie determinuje wyników operacji. U chorych po AVR wartość CFR rośnie, spada prędkość przepływu w spoczynku oraz wzrasta prędkość w czasie maksymalnej hiperemii. Największy przyrost CFR obserwowany jest po 3 miesiącach od AVR.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jerzy Sadowski

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4154

Call number:

ZB-126137

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

May 24, 2021

In our library since:

Mar 23, 2017

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-126137 May 24, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information