Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Rozpowszechnienie składników kosmetyków jako czynnik ryzyka alergii kontaktowej

Abstract:

Alergia kontaktowa jest formą nabytej nadwrażliwości typu opóźnionego, czynnikami uczulającymi są substancje chemiczne o małej masie cząsteczkowej (hapteny). Kosmetyki należą do jednych z ważniejszych źródeł uczulających. Celem niniejszej pracy była próba oceny narażenia konsumentów na uczulające składniki kosmetyków na podstawie częstości występowania tych składników w produktach kosmetycznych dostępnych na rynku. Kolejnym celem pracy była analiza korelacji uzyskanych danych w poprzednim etapie na temat narażenia na uczulające składniki kosmetyków z danymi otrzymanymi z metaanalizy na temat częstości uczuleń na te składniki.Materiał i metody: Praca została wykonana w trzech etapach. W pierwszym etapie zgromadziłam dane na temat występowania składników o znanym potencjale uczulającym poprzez przeaanalizowanie składu opakowań kosmetyków do codziennej pielęgnacji sprzedawanych w Krakowie w okresie od sierpnia do listopada 2013 r. Na podstawie baz danych przeanalizowałam funkcje poszczególnych składników preparatów, w celu wyodrębnienia barwników, konserwantów, substancji zapachowych, filtrów przeciwsłonecznych i kolejno zsumowałam je pod kątem częstości występowania w grupie preparatów typu leave-on oraz rinse-off w produktach dla dzieci oraz dla dorosłych. W drugim etapie przeprowadziłam metaanalizę danych epidemiologicznych (dot. populacji europejskiej, publikacje od 2000 r.) n ; a temat częstości występowania uczuleń na składniki kosmetyków. Literaturę wyszukiwałam na podstawie kwerendy w bazach bibliograficznych PubMed, Embase, Scopus, Google Schoolar. W trzecim etapie, na podstawie danych uzyskanych z poprzednich dwóch etapów przeprowadziłam analizę korelacji pomiędzy narażeniem na uczulające składniki kosmetyków a częstością uczuleń na te składniki na podstawie przeprowadzonej metaanalizy. W celu ustalenia korelacji posłużyłam się wykresem rzędnych i odciętych. ; Wnioski: Najczęściej występującymi w kosmetykach substancjami zapachowymi o znanym działaniu uczulającym są limonen oraz linalol, natomiast najczęściej występującymi konserwantami są fenoksyetanol, benzoesan sodu, metyloizotiazolinon jak również mieszanina metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu. Do najczęściej uczulających substancji należą substancje zapachowe - w szczególności mieszanka zapachowa I oraz mieszanka zapachowa II (uczulające co dziesiątą oraz co dwudziestą osobę w populacji z wypryskiem), natomiast wśród konserwantów na uwagę zasługuje metyloizotiazolinon oraz mieszanina metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu. Przeprowadzona próba analizy korelacji pokazuje, że nie ma prostej zależności pomiędzy częstością występowania składników kosmetycznych w kosmetykach a częstością uczuleń na te składniki co może po części wynikać z tego, że dane pochodzą z różnych ; obszarów geograficznych oraz różnych przedziałów czasowych jak również z istnienia dodatkowych czynników nie objętych tą analizą. Jednocześnie przeprowadzone badania pokazują, że kosmetyki są częstym źródłem uczulających haptenów.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

dermatologia ; alergologia

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Śpiewak, Radosław

Date issued:

2016

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4149

Call number:

ZB-126044

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 2, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-126044 Jun 2, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information