Title:

Analiza mechanizmów powstawania jaskry wtórnej u dorosłych chorych z nowotworami wewnątrzgałkowymi

Author:

Strzałka, Anna

Subject:

jaskra wtórna ; nowotwór wewnątrzgałkowy ; leczenie ; brachyterapia

Abstract:

Wstęp: Jaskra wtórna w przebiegu nowotworów wewnątrzgałkowych, może występować w momencie rozpoznania guza lub może być następstwem jego leczenia.Celem pracy było: określenie częstości występowania jaskry wtórnej w grupie dorosłych chorych z nowotworami wewnątrzgałkowymi, określenie różnych mechanizmów jej powstawania, ze szczególnym uwzględnieniem jaskry popromiennej.Metodyka: Badaniem objęto grupę 3001 chorych hospitalizowanych w Klinice Okulistyki w Krakowie w latach 2001-2010 z powodu nowotworu wewnątrzgałkowego.Wyniki: Jaskrę wtórną w przebiegu nowotworów wewnątrzgałkowych rozpoznano u 208 chorych (6,93%). W przypadku jaskry wtórnej rozpoznanej wraz z nowotworem wewnątrzgałkowym najczęstszym mechanizmem jest jaskra wtórna otwartego kąta. Ryzyko jaskry wtórnej dla chorych z guzami wewnątrzgałkowymi zostało ocenione na 13 % dla lokalizacji guzów w przednim odcinku błony naczyniowej i 1,2% dla guzów tylnegoodcinka błony naczyniowej. Częstość jaskry popromiennej wynosiła 11%. Mechanizm jaskry popromiennej to najczęściej jaskra wtórna zamkniętego kąta. Największe ryzyko popromiennej jaskry występuje: po zastosowaniu aplikatora 125I, po zastosowaniu dużej dawki obliczanej na szczyt guza wewnątrzgałkowego, po napromieniowaniu guzów o dużych rozmiarach, zlokalizowanych w przednim odcinku błony naczyniowej.Wnioski: Jaskra wtórna jest częstym powikłaniem nowotworów wewnątrzgałkowych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

okulistyka ; onkologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Bożena Romanowska-Dixon

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-126048

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: