Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Porównanie przebiegu klinicznego, zmian w badaniu echokardiograficznym oraz rokowania u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem lub bez uniesienia odcinka ST, u których w angiografii uwidoczniono zamknięcie, istotne zwężenie gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej

Abstract:

Zawał mięśnia serca spowodowany zamknięciem/krytycznym zwężeniem gałęzi okalającej/ marginalenej może prezentować się na EKG jako zawał STEMI lub NSTEMI. Wiele wcześniejszych badań wskazuje, iż pacjenci z zawałem NSTEMI wyniku okluzji mają gorsze rokowanie niż pacjenci ze STEMI. Celem tego badania była ocena funkcji lewej komory, zmian angiograficznych, wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z NSTEMI i STEMI w wyniku zamknięcia/istotnego zwężenia Cx/Mg.Do badania włączono 57 pacjentów spełniających wszystkie kryteria włączenia, 22 pacjentów z zawałem STEMI i 35 z NSTEMI. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były EF, LVEDD/ESD, LVEDV/ESV, WMSI, niedomykalność mitralna,TDI w badaniu echokardiograficznym wykonanym w 2-3 dobie po zabiegu oraz po 1 i po 6 miesiącach u pacjentów z STEMI oraz NSTEMI. Za drugorzędowe punkty końcowe wybrano : zgon sercowy, ponowny zawał mięśnia sercowego, pilna ponowna PCI, pilne CABG, udar mózgu, niedokrwienny lub krwotoczny, TIA- w okresie do 6 miesięcy od zawału mięśnia serca. Oraz TIMI 3 przed zabiegiem i po zabiegu, MBG 3 przed zabiegiem i po zabiegu, powikłania krwotoczne oraz ocena wydolności krążenia na podstawie NT-pro BNP pobranego przy przyjęciu oraz po 6 miesiącach.Pacjenci z zawałem NSTEMI w wyniku okluzji/zwężenia gałęzi okalającej/marginalnej mają lepsze wyniki badania echokardiograficznego/ angiograficznego co może skutkować lepszą prognozą długoterminową niż u pacjentów z STEMI. Badane grupy nie różnią sie częstością występowania niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji 6 miesięcznej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Dariusz Dudek

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4144

Call number:

ZB-125995

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

May 24, 2021

In our library since:

Mar 13, 2017

Number of object content hits:

8

Number of object content views in PDF format

8

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4144

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-125995 May 24, 2021

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information