Title:

Zachowania żywieniowe młodzieży związane z konsumpcją napojów energetyzujących i ich wpływ na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej

Author:

Błaszczyk-Bębenek, Ewa

Subject:

młodzież ; napoje energetyzujące ; nadwaga ; otyłość ; zachowania żywieniowe

Abstract:

Do grupy słodkich napojów należą również napoje energetyzujące (ang. energy drinks) cieszące się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena wpływu napojów energetyzujących na rozwój nadwagi i otyłości wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ze środowiska miejskiego i wiejskiego oraz poznanie zachowań żywieniowych związanych z ich konsumpcją. Badanie zostało przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015 wśród uczniów szkół średnich z dwóch województw: Małopolskiego (N=241) oraz Podkarpackiego (N=277). Łącznie udział w badaniu wzięło 514 osób, w tym 253 chłopców i 265 dziewcząt w wieku 16 - 20 lat. Wszystkie osoby włączone do badania wypełniły anonimowy kwestionariusz częstotliwości spożycia wybranych produktów, w tym napojów energetyzujących i zachowań żywieniowych związanych z ich piciem. Wykonane zostały również pomiary antropometryczne (masy ciała, wzrostu, skład ciała oraz obwodu talii i bioder). W ocenie poziomu istotności statystycznej przyjęte zostało a=0,05. Obliczenia statystyczne wykonane zostały w programie STATISTICA PL 10.0. Zarówno częstotliwość spożycia jak i ilość wypijanych napojów energetyzujących wpływa na wybrane cechy antropometryczne badanej populacji: masę ciała, obwód pasa, BMI, WHR i WHtR. Młodzież różniła się znamiennie częstością konsumpcji napojów energetyzujących podczas wybranych aktywności. Konsumpcja napojów energetyzujących w b ; adanej populacji z Małopolski związana jest ze spożyciem takich używek jak palenie papierosów. W badanej podgrupie młodzieży z Małopolski, częstość treningów ma związek z ilością spożycia napojów energetyzujących.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Schlegel-Zawadzka, Małgorzata

Date:

2016

Date issued:

2016

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-125239

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: