Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ocena wartości wybranych markerów molekularnych dla oznaczania minimalnej choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką szpikową

Abstract:

Ostra białaczka szpikowa (AML) jest heterogenną grupą złośliwych nowotworów linii mieloidalnej układu krwiotwórczego. Zaburzenia chromosomowe i mutacje genowe należą do najbardziej istotnych czynników rokowniczych w AML, nie ma natomiast jednoznacznych wytycznych odnośnie sposobu oznaczania i oceny wpływu minimalnej choroby resztkowej (MRD) na wyniki leczenia.W przedstawionej pracy przeprowadzono ocenę wartości wybranych markerów molekularnych dla oznaczania MRD w AML u dzieci.Badaniem objęto 188 dzieci z de novo AML, leczonych według AML-BFM 2004 Interim w 15 ośrodkach onkologii polskiej. Przy użyciu techniki RT-qPCR oznaczano poziom ekspresji wybranych genów fuzyjnych i genu WT1.Obecność genów fuzyjnych stwierdzono u: 27 (14,4%), 11 (5,9%), 8 (4,2%) i 8 (4,2%) pacjentów, odpowiednio dla: RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), PML-RARα, CBFB-MYH11 i MLL–MLLT3 (MLL-AF9). Nadekspresję genu WT1 w momencie rozpoznania wykazano u 80,5% dzieci. Analiza ilościowa wykazała zróżnicowany poziom znormalizowanej liczby kopii transkryptów (NCN) poszczególnych genów fuzyjnych w chwili rozpoznania oraz ich systematyczny spadek na kolejnych etapach leczenia. W przypadku genu RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), najlepszą wartość predykcyjną niepowodzenia leczenia uzyskano dla próbek pobranych pomiędzy 21. a 28. dniem terapii. W badaniach dotyczących genu WT1 najsilniejszy związek pomiędzy NCN(WT1), a występowaniem niepowodzeń leczenia stwierdzono w 15. dniu terapii. Molekularna detekcja MRD w AML pozostaje nadal niezwykle istotnym zagadnieniem naukowym, a wszystkie prowadzone w tym temacie badania mogą przyczynić się do poprawy wyników leczenia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; onkologia ; pediatria

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Walentyna Balwierz

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4107

Call number:

ZB-124691

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

May 24, 2021

In our library since:

Aug 24, 2016

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

7

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4107

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-124691 May 24, 2021

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information