Title:

Wykorzystanie modeli matematycznych do oceny wpływu zmienności w populacji na efekt proarytmiczny i bezpieczeństwo stosowania leków

Author:

Glinka, Anna

Subject:

efekt proarytmiczny ; modele ; QT ; zmienność

Abstract:

Działanie proarytmiczne leków, w tym wywoływanie arytmii typu torsades de pointes (TdP), stało się jedną z przyczyn wycofywania leków z rynku. Do praktyki badawczej wprowadzono wiele metod umożliwiających szybką ocenę bezpieczeństwa kardiologicznego nowych substancji w warunkach in vitro już na wczesnym etapie ich rozwoju. Okazały się one skuteczne, redukując liczbę wycofanych leków, niemniej jednak ich ograniczona precyzja niesie ryzyko znaczącej liczby sygnałów fałszywie pozytywnych. Analiza mechanizmów działania proarytmicznego leku wskazuje na czynniki modyfikujące obserwowany klinicznie efekt. Techniki modelowania matematycznego, pozwalają analizować to zagadnienie, rozpoczynając od zjawisk elektrofizjologicznych na poziomie pojedynczej komórki, a kończąc na parametrach EKG. Część pracy poświęcono analizie zmienności międzyosobniczej i jej wpływu na wybrane kardiologiczne skutki stosowania leków. W pierwszym etapie symulowano potencjały czynnościowe pojedynczych komórek, a kolejno analizie poddano długość odstępu QT w symulowanym zapisie EKG. Ocenę prowadzono z wykorzystaniem opublikowanych wyników badań klinicznych dla wybranych substancji, które porównywano z wynikami symulacji. Dla większości analizowanych leków proces symulacji pozwalał na odtworzenie trendów zmian długości odstępu QT korygowanego o rytm serca (QTc) obserwowanych w badaniach klinicznych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; farmakologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny.

Promoter:

Sebastian Polak

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-124669

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: